Решения


Управителен съвет 23.05.2018

На 23.05.2018 г. се проведе заседание на УС на ТД “Орлово гнездо” при следния дневен ред: 1. Кратък доклад за дейността от последния УС. 2. Обсъждане и приемане на материалите по то......

Решения от общо отчетно изборно събрание проведено на 26.03.2018г.

На 26.03.2018 година от 17.30 часа в камерната зала на дома на културата Арсенал се проведе общо отчетно изборно събрание на сдружение с нестопанска цел Туристическо дружество „ Орлово гнездо&r......

Управителен съвет 24.04.20018

На 24.04.2018 г. се проведе заседание на УС на ТД “Орлово гнездо” при следния дневен ред: 1. Кратък доклад за дейноста от последния УС. &nb......