Решения


Управителен съвет 17.10.2019г.

На 17.10.2019 г. се проведе заседание на УС на ТД “Орлово гнездо”, при следния дневен ред: 1. Обсъждане и решение за изпращане на писма до Наемателя на хижа Голяма Бузлуджа, съгласн......

Управителен съвет 24.09.2019г.

На 24.09.2019 г. в 17:30 ч. се проведе заседание на УС на ТД “Орлово гнездо”, в канцеларията на Дружеството, при следния дневен ред: Кратък доклад за дейността от после......

Управителен съвет на 05.08.2019

На 05.08.2019 г. се проведе заседание на УС на ТД “Орлово гнездо”, при следния дневен ред: 1. Кратък доклад за дейността от последния УС. 2. Отчет на приходите и разходите на ......

Управителен съвет на 08.07.2019г.

На 08.07.2019 г. се проведе заседание на УС на ТД “Орлово гнездо” при следния дневен ред: 1. Кратък доклад за дейността от последния УС. 2. Избиране на комисия за проверка на голяма......

Управителен съвет на 29.05.2019г.

На 29.05.2019 г. се проведе заседание на УС на ТД “Орлово гнездо” при следния дневен ред: 1. Кратък доклад за дейността от посл......

РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 25.03.2019 г.

На 25.03.2019 година от 17.35 часа в камерната зала на дома на културата Арсенал се проведе общо отчетно изборно събрание на сдружение с нестопанска цел Туристическо дружество „ Орлово гнездо&r......

Управителен съвет 09.04.2019

На 09.04.2019 г. се проведе заседание на УС на ТД “Орлово гнездо” при следния дневен ред: 1. Кратък доклад за дейността от последния УС. 2. Обсъждане и решение относно искова молба ......

Управителен съвет 14.03.2019

На 14.03.2019 г. се проведе заседание на УС на ТД “Орлово гнездо” при следния дневен ред: 1. Приемане на план сценарии за провеждането на Общото събрание 2. Приемане материалите за ......

Управителен съвет 19.02.2019

На 19.02.2019г. в офиса на Дружеството се проведе заседание на УС на ТД „Орлово гнездо“ при следния дневен ред: 1. Кратък доклад за дейността от последния УС. 2.&n......

Управителен съвет 21.01.2019

На 21.01.2019г. в офиса на Дружеството се проведе заседание на УС на ТД „Орлово гнездо“ при следния дневен ред: 1. Кратък доклад за дейността от последния УС. 2.&n......

Управителен съвет 10.12.2018

На 10.12.2018г. в офиса на Дружеството се проведе заседание на УС на ТД „Орлово гнездо“ при следния дневен ред: 1. Кратък доклад за дейността от последния УС. 2.&n......

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 30.10.2018

На 30.10.2018г. в офиса на Дружеството се проведе заседание на УС на ТД „Орлово гнездо“ при следния дневен ред: 1. Кратък доклад за дейността от последния УС. 2. Доклад по изпълнението на......

Управителен съвет 23.07.2018

На 23.07.2018 г. се проведе заседание на УС на ТД “Орлово гнездо” при следния дневен ред: Кратък доклад за дейността от последния УС. Доклад по изпълнението на бюджета на Дружествот......

Управителен съвет 04.06.2018

На 04.06.2018 г. се проведе заседание на УС на ТД “Орлово гнездо” при следния дневен ред: Обсъждане на структура и щатен състав на ТД „Орлово гнездо“. &nbs......

Управителен съвет 23.05.2018

На 23.05.2018 г. се проведе заседание на УС на ТД “Орлово гнездо” при следния дневен ред: 1. Кратък доклад за дейността от последния УС. 2. Обсъждане и приемане на материалите по то......

Управителен съвет 24.04.2018

На 24.04.2018 г. се проведе заседание на УС на ТД “Орлово гнездо” при следния дневен ред: 1. Кратък доклад за дейноста от последния УС. &nb......

Решения от общо отчетно изборно събрание проведено на 26.03.2018г.

На 26.03.2018 година от 17.30 часа в камерната зала на дома на културата Арсенал се проведе общо отчетно изборно събрание на сдружение с нестопанска цел Туристическо дружество „ Орлово гнездо&r......