Актуално / Бузовград-пътека през вековете


Бузовград-пътека през вековете Бузовград-пътека през вековете Бузовград-пътека през вековете Бузовград-пътека през вековете Бузовград-пътека през вековете Бузовград-пътека през вековете

На 04.04.2015 година Туристичеко дружество „Орлово гнездо“ и кметство с. Бузовград,  основните изпълнители на  разширението на еко пътека „Бузовград –Пътека през вековете“ организираха поход по маршрута. В похода бяха поканени лектори, гости, представители на Общинското ръководство, с цел запознаване на забележителностите по маршрута и рекламиране на новоизградената пътека.  

В 10.00 часа в центъра на с. Бузовград на хубавият християнски празник Лазаровден, туристите и гостите бяха  приветствани от Кмета на с. Бузовград Михаил Янушев. Лазарки от местното читалище „Любен Каравелов“, облечени в носии с венчета от цветя на главите, приветстваха гостите като изиграха танца „лазаруване“. След това групата наброяваща над 50 човека, включваща и малки деца пое по маршрута.

На „Мегалита“, Доцент Д-р Алексей Стоев – началник астрономическа обсерватория град Стара Загора и Председател на УС на Българския туристически съюз изнесе лекция за мегалитните съоръжения в България. Той  подчерта, че това което  е направено и включването на „Мегалита“ в еко пътеката ще има голямо значение за развитието на туризма в региона.

 Д-р гл.ас. Деян Рабовянов, археолог НАИМ при БАН запозна присъстващите туристи с историята на крепостта „Бузово кале“ и обредната местност „Черковището“, вида на строителството, етапите на тяхното изграждане, стила, формата на крепостта и значението им в древността. 

Г-н Момчил Маринов –Директор на Исторически музей „Искра“ запозна присъстващите с тракийската могила “ексхарите” и предостави възможност на присъстващите туристите да я разгледат и се запознаят с нея.

Похода завърши с организиран пикник на поляната пред могилата. Туристите от село Бузовград бяха подготвили скара и всеки можеше да си приготви обяд. Последваха много песни и веселие в този прекрасен пролетен ден.