Актуално / 114 години ТД Орлово гнездо


114 години ТД Орлово гнездо 114 години ТД Орлово гнездо 114 години ТД Орлово гнездо 114 години ТД Орлово гнездо 114 години ТД Орлово гнездо 114 години ТД Орлово гнездо 114 години ТД Орлово гнездо 114 години ТД Орлово гнездо 114 години ТД Орлово гнездо 114 години ТД Орлово гнездо

На 12.05.2016 се навършиха 114 години от основаването на туристическо дружество „Орлово гнездо“ град Казанлък. В чест на празника се състоя една среща на поколенията, сегашното ръководство на дружеството с предишни членове на ръководството и активни туристи през годините. Привествие към гостите отправи председателят на дружеството г-н Жельо Желев. Поздравления по повод празника отправиха и секретарят на дружеството г-н Кръстьо Петков, председателят на клуб ветерани туристи г-н Стойчо Иванов, основателката на алпийският клуб към дружеството преди 55 години г-жа Дафина Гъдева, туриста ветеран г-н Минчо Христов, Орлиците г-жа Христина Банова и г-жа Мария Пашалова, г-н Христо Гъдев и други. С медал за особени заслуги на БТС и плакет беше награден г-н Мариан Ненков – председател на ВГТП „ЕХО“ и член на Управителният съвет на ТД „Орлово гнездо“.

НА МНОГОЯ ЛЕТА ПРИЯТЕЛИ