Актуално / общо събрание 2017


        

 

О   Б   Я   В   А

        Управителният съвет на Туристическо дружество „Орлово гнездо“ град Казанлък съобщава на своите членове , че на свое заседание на 09.02.2016 г.  взе решение за провеждане на общо отчетно изборно събрание на 20.03.2017 г.(понеделник) в камерната зала на дом на културата Арсенал от 17.30 часа.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на ТД”Орлово гнездо” за изминалия пет годишен период 20.03.2012  - 20.03.2017 година.

2. Отчет на Контролната комисия за същия период.

3. Приемане на промени в Устава на  Дружеството.

4. Избор на ръководство на Дружеството - Председател, Управителен съвет и Контролна комисия.

              5. Избор на делегат за конгреса на БТС.

6. Приемане на бюджета на Дружеството за 2017 г. и определяне размера на членския внос за 2018 г.

 

От Управителния съвет на Дружеството