Актуално / 115 години ТД ”Орлово гнездо”


115 години ТД ”Орлово гнездо” 115 години ТД ”Орлово гнездо” 115 години ТД ”Орлово гнездо” 115 години ТД ”Орлово гнездо” 115 години ТД ”Орлово гнездо”

На 27.05.2017 на малка хижа Бузлуджа се състоя кулминацията на честванията по повод 115 години от основаването на туристическо дружество „Орлово гнездо“ град Казанлък. В дъждовното време, което не попречи на трите организирани пешеходни прехода и един велопоход, в 12.00 часа на хижата се събраха над 100 членове, представители на всичките девет клуба към Дружеството. Председтелят на ТД „Орлово гнездо“ г-н Жельо Желев поздрави туристите от името на Управителният съвет и прочете поздарвителните адреси от кмета на Община Казанлък г-жа Галина Стоянова и председателят на Българският туристически съюз г-н Алексей Стоев. След това се състоя музикално-хомористична програма представена от Маргарита Дохчева и ВГТП „ЕХО“. Дъждовният празничен ден премина с много песни и приповдигнато настроение.