Управителни органи / Ръководства Клубове


Ръководства на клубове

 

Пешеходен туризъм                                

1.Димитър Желязков Димитров  -  председател        

2.Атанас Борисов Балкански             

3.Георги Жеков Кемалов                      

4.Христо Василев Карагяуров            

5.Георги Недев Недев                                            

 

Клуб „Орлица”

1.Динка Колева Георгиева  -  председател                                                

2.Мария Михайлова Пашалова

3.Маргарита Николава Михова

 

Ветерани туристи

1.Стойчо Иванов Николов -  председател

2.Мария Ганчева Иванова                                            

3.Руска Петрова Комитова                                                   

4.Елена Атанасова                                                 

5.Димитър Тачев Топалов                                                                            

 

ВГТП „Ехо”

1.Мариан Иванов Ненков  -  председател                                                        

2.Валентин Василев Узунов                                                         

3.Маргарита Лулчева Дохчева                                                   

4.Пенка Тачева Дързева                                                                

5.Емилия Митева Данчева                                                                   

 

Ориентиране

1.Христо Дечков Ангелов  -  председател                                                          

2.Тончо Иванов Нейчев      

3. Мариана Василева Димитрова 

 

Клуб на „Ученика турист”

1.Ивона Станимирова Неделчева  -  председател                                                              

 

Клуб по туризъм „Бузово кале

1.Хюсеин Мехмед Чука - председател

2.Дончо Петров Иванов                                                            

3.Стоянка Тодорова Кочешева

 

АК  „Триглав”

1.Меглена Костова Нейкова  -  председател

2.Иван Нейков Нейков

3.Янко Христов Йорданов  

 

 Клуб по „Спелеология „  

 1.Пенчо Дончев Пенчев  -  председател

 2.Росина Данчева Василева                                         

 3.Анатолии  Георгиев Джурмански