Програма / Календарен план 2018


ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „ОРЛОВО ГНЕЗДО”

КАЗАНЛЪК

 

К А Л Е Н Д А Р Е Н    П Л А Н

 ЗА 2018 ГОДИНА

ПРОЯВИТЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА СЕ ПОСВЕЩАВАТ НА 116 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ТД”ОРЛОВО ГНЕЗДО”, 140 ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ, 155 ГОДИНИ ОТ РАЖДАНЕТО НА АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ И 123 ГОДИНИ ОРГАНИЗИРАН ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ

І . М А С О В И    И   К О М П Л Е К С Н И   П Р О Я В И

 

ВИД ПРОЯВА

ДАТА

МЯСТО

ОРГАНИЗИРА

1

Организиране на туристически походи през годината

   През годината

 Планините на България

ТД и клубове

2

 Организиране  на зимен спортен празник за ученици на историческа поляна на връх Бузлуджа

    Февруари    

    Стара планина

Община Стара Загора, ТД Сърнена гора, Община Казанлък и ТД ”Орлово гнездо”

3

Провеждане на походи за участие в Националния празник 3-ти Март

 А/ски поход

 Б/туристически поход

   

        Март

     Стара планина

ТД ”Орлово гнездо”

            КПТ

   Георги Кемалов

   Георги Недев

4

Организиране и провеждане на Общински поход на жените

      Март   

     Стара планина

ТД и Клуб „Орлица”

5

Обучение на кадри за планински водачи

   През годината

     УЦ „Мальовица“

ТД и БТС

6

Участие в инициативата:

„Да изчистим България за един ден”

 През годината

         Град и район

ТД “Орлово гнездо”

7

Организиране и провеждане на ХX песенен празник „Прекрасна си мила, Родино!”

   Април

          НЧ „Искра”

ТД ”Орлово гнездо” ВГТП „ЕХО”

8

Провеждане на спортно-туристически празник с деца от детски градини

       Май

       тюлбето

ТД, клуб на ученика турист

9

Инициативи за  отбелязване 115 г. ТД ”Орлово гнездо”

     Май

     Град и  район

ТД и  клубове

10

Участие в Националния . поход ”Козлодуй Околчица”

    Май, юни

   Стара планина

ТД и Клуб на „ученика турист”

11

Участие в национални песенни празници

  През годината

   В страната

БТС, ТД и ВГТП ЕХО

12

Организиране на екскурзии и експедиции в страната

  През годината

    България

    ТД и клубове

13

Национален преглед на туристически умения и сръчности за приз „Кристален еделвайс” 2018

       Юни

  Язовир Копринка

МОН, БТС,  ТД „Орлово гнездо”, ТД „Сърнена гора”

14

Организиране и маркиране на туристически

маршрути

    През годината

    Стара планина

ТД,  Клуб ориентиране

15

Участие в нощния поход „Верея 2018“

       Юни

    Стара планина

ТД и клубове

16

Спелеоекспедиция „Бузлуджа 2018”

       Юли

    Стара планина

ТД и Клуб по спелеология

17

Участие Националния туристически поход Е3- връх Ком – нос Емине

   Юли,  Август

    Стара планина 

ТД и клубове

18

Организиране на лятна екпедиция „Югозападна България 2018“

     Август

     Югозападна България

ТД,  Клуб ориентиране

19

Участие в международни състезания по Ориентиране за купата на югоизточна европа

     Август

    Словения

ТД,  Клуб ориентиране

20

Организиране на лъч за честване 141 години Шипченска епопея. 

     Август

    Стара планина 

ТД и Клуб по пешеходен туризъм

21

Провеждане на поход за тържествата на Черни връх по повод деня на туризма

     Август

     Витоша

ТД и клубове

22

Екскурзионни летувания

  През  годината

      В страната

БТС, ТД и клубове

23

Честване на 50 години от основаването на пещерен клуб Казанлък

       септември

           Град Казанлък

ТД и клуб „Спелеология“

24

Организиране на традиционен поход с Децата от детските градини

   Септември

     Мегалита Бузовград

ТД ”Орлово гнездо”

25

Организиране на поход за ученици „По стъпките на историята

    Октомври

     Стара Планина

Община Казанлък, ТД и КУТ

26

Участие в Националното движение „Опознай България – 100 НТО“

    През  годината

       В страната

 

ТД и клубове

27

Участие в Националното движение „10 –те планински първенци“

    През  годината

       В страната

 

ТД и клубове

28

Провеждане на  традиционна коледна Туристическа вечер

    Декември

        Казанлък

ТД и клубове