Актуално / Поход до Черни връх 2018


Поход до Черни връх 2018 Поход до Черни връх 2018 Поход до Черни връх 2018 Поход до Черни връх 2018 Поход до Черни връх 2018

На 25 и 26 август 2018 година, клубът по пешеходен туризъм към ТД „Орлово Гнездо”- Казанлък организира поход до Витоша, посветен на 123 години организиран туризъм в България. В събота, 25 август, двадесет туристи от Казанлък, Стара Загора и Карнобат пристигнахме  към 13:00 часа на хижа „Кукер”. Обяд, почивка и от 14:30 часа  групата пое към планирания за изкачване връх „Камен дел”. На върха бяхме към 15:50 ч. Гледката, която се откри пред нас накара мнозина да възкликнат – под нас се виждаше цяла София „като на длан”. За съжаление, времето започна да се разваля и след около 20-на минути на върха, където се направиха снимки и вървяха коментари „кой по-добре познава София”,  групата се отправи по обратния път до хижа „Кукер”. Понаваля ни малко „освежителен дъждец”, особено освежителен за тези, които не си бяха взели дъждобраните  J.  Към 18:30 часа, на хижа „Кукер“ пристигнаха още 5-ма туристи от Казанлък, които през деня, бяха учасвали в откриването на еко-пътеката в град Шипка и в похода „Лъч Южна България“ до връх Шипка за участие в тържествата за честване на 141 години „Шипченаска епопея“.

Вечерта, в хижата, по традиция, мина в сладки разговори, хора и танци, и към 00:30 часа и последните си легнаха.

В неделя сутринта към нас се присъединиха още 8 туристи от Казанлък и София. След закуска, обща снимка и туристическия поздрав „Ехооо”, поехме от местността „Златните мостове”, покрай хижа Кумата, местност „Конярника”, заслон „Самара” и след 3 часа вече бяхме на Черни връх. Взехме участие в тържествата на БТС посветени на 123 години организирано туристическо движение в България. ТД „Орлово Гнездо”, в лицето на своя председател Жельо Желев, получи награди и грамота за участие.                                                                    

 Към 13:00 часа групата се раздели на две, едната с водач  Цветан Панов тръгна към хижа „Алеко” и автобуса, а втората се върна по обратния път до хижа Кумата, като част от нея, присъства на откриването на нов заслон на Витоша, посторен по нова технология „2050“ в местноста „Три кладенци“.

Вечерта, по живо, по здраво, се прибрахме в Казанлък, надявам се, с хубави спомени...

Атанас Балкански