Програма / календарен план 2019


ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „ОРЛОВО ГНЕЗДО”

КАЗАНЛЪК

 

К А Л Е Н Д А Р Е Н    П Л А Н

 ЗА 2019 ГОДИНА

ПРОЯВИТЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА СЕ ПОСВЕЩАВАТ НА 117 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ТД”ОРЛОВО ГНЕЗДО”, 141 ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ, 156 ГОДИНИ ОТ РАЖДАНЕТО НА АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ И 124 ГОДИНИ ОРГАНИЗИРАН ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ

І . М А С О В И    И   К О М П Л Е К С Н И   П Р О Я В И

 

ВИД ПРОЯВА

ДАТА

МЯСТО

ОРГАНИЗИРА

1

Организиране на туристически походи през годината

През годината

Планините на България

ТД и клубове

2

 Организиране  на зимен спортен празник за ученици на историческа поляна на връх Бузлуджа

Февруари

Стара планина

Община Стара Загора, ТД Сърнена гора, Община Казанлък и ТД ”Орлово гнездо”

3

Провеждане на походи за участие в Националния празник 3-ти Март

 А/ски поход

 Б/туристически поход

 

Март

Стара планина

ТД ”Орлово гнездо”

КПТ

Георги Кемалов

Георги Недев

4

Организиране и провеждане на Общински поход на жените

Март

Tърговище

ТД и Клуб „Орлица”

5

Обучение на кадри за планински водачи

През годината

УЦ „Мальовица“

ТД и БТС

6

Участие в инициативата:

„Да изчистим България за един ден”

През годината

Град и район

ТД “Орлово гнездо”

7

Организиране и провеждане на ХXI песенен празник „Прекрасна си мила, Родино!”

Април

НЧ „Искра”

ТД ”Орлово гнездо” ВГТП „ЕХО”

8

Честване 10 години от създаването клуб по Пешеходен туризъм

Април

Хижа Малка Бузлуджа

ТД, клуб Пешеходен туризъм

9

Провеждане на спортно-туристически празник с деца от детски градини

Май

Tюлбето

ТД, клуб на ученика турист

10

Инициативи за  отбелязване 117 г. ТД ”Орлово гнездо”

Май

Град и  район

ТД и  клубове

11

Участие в национални песенни празници

През годината

В страната

БТС, ТД и ВГТП ЕХО

12

Организиране на екскурзии и експедиции в страната

През годината

България

ТД и клубове

13

Национален преглед на туристически умения и сръчности за приз „Кристален еделвайс” 2019

Юни

Язовир Копринка

МОН, БТС,  ТД „Орлово гнездо”, ТД „Сърнена гора”

14

Организиране и маркиране на туристически

маршрути

През годината

Стара планина и Средна гора

ТД,  Клуб ориентиране

15

Участие в нощния поход „Верея 2019“

Юни

Стара планина

ТД и клубове

16

Спелеоекспедиция „Бузлуджа 2019”

Юни-Юли

Стара планина

ТД и Клуб по спелеология

17

Участие Националния туристически поход Е3- връх Ком – нос Емине

Юли,  Август

Стара планина

ТД и клубове

18

Организиране на лятна експедиция „Западна България 2019“

Август

Западна България

ТД,  Клуб ориентиране

19

Участие в международни състезания по Ориентиране за купата на югоизточна Европа

Август

Молдова

ТД,  Клуб ориентиране

20

Организиране на лъч за честване 142 години Шипченска епопея. 

Август

Стара планина

ТД и Клуб по пешеходен туризъм

21

Провеждане на поход за тържествата на Черни връх по повод деня на туризма

Август

Витоша

ТД и клубове

22

Организиране и провеждане на полумаратон - „Тракийски царе“

Август – Септември

Тюлбето

ТД клуб Пешеходен туризъм

23

Екскурзионни летувания

През  годината

В страната

БТС, ТД и клубове

24

Организиране на традиционен поход с Децата от детските градини

Септември

Мегалита Бузовград

ТД ”Орлово гнездо”

25

Участие в Националното движение „Опознай България – 100 НТО“

През  годината

В страната

 

ТД и клубове

26

Участие в Националното движение „10 –те планински първенци“

През  годината

В страната

 

ТД и клубове

27

Провеждане на  традиционна коледна туристическа вечер

Декември

Казанлък

ТД и клубове