Решения / Управителен съвет на 05.08.2019


На  05.08.2019 г. се проведе заседание на УС на ТД  “Орлово гнездо”, при следния дневен ред:

1. Кратък доклад за дейността от последния УС.

2. Отчет на приходите и разходите на Дружеството за първите шест месеца от годината.

3. Обсъждане и решение за щат и избор на персонал на хижа Малка (стара) Бузлуджа.

 

Управителният съвет взе следните решения:

 

По втора точка от дневния редПриема отчета за приходите и разходите на Дружеството за първите шест месеца от годината.

       По трета точка от дневния ред:

  1. Одобрява предложението на председателят щатния персонал на малка(стара) хижа Бузлуджа да бъде щат и половина на минимална работна заплата.
  2. Възлага на председателя да назначи семейство Гуглеви на работа на хижа Малка(стара) Бузлуджа, при посочените в т.1 параметри за период от шест месеца.
  3. Възлага на ръководството да организира работата на кухнята и барчето на хижата с новите хижари за периода на трудовия им договор.