Решения / Управителен съвет 24.09.2019г.


На 24.09.2019 г. в 17:30 ч. се проведе заседание на УС на ТД  “Орлово гнездо”, в канцеларията на Дружеството, при следния дневен ред:

 

  1.  Кратък доклад за дейността от последния УС.
  2. Обсъждане доклада на комисията за проверка на голяма хижа Бузлуджа и входящо писмо от Наемателя на хижата.
  3. Обсъждане промени в правилника за организационна и финансова дейност на Дружеството.
  4. Обсъждане на ремонтните дейности по материалната база на Дружеството и за помещението в гард Крън.
  5. Разни:
  • обсъждане предложения за работа на хижа малка Бузлуджа за новогодишните празници

 

Управителният съвет взе следните решения:

 

По втора точка от дневния ред: Възлага на ръководството да се консултира с юристи и икономисти и на база двата доклада за проверка на хижа Голяма Бузлуджа от 2018 и 2019 година и получено писмо от Наемателя на същата да изготви становище и предложи решение в срок до един месец на следващо заседание на УС.

 

По трета точка от дневния ред:

  1. Приема промяната на Правилника за организационна и финансова дейност на ТД „Орлово гнездо“ 
  2. Одобрява предложението на председателя организаторите на полумаратона в долината на тракийските царе да получат бонус съгласно правилника за организационна и финансова дейност на Дружеството.

 

По четвърта точка от дневния ред: УС упълномощава ръководството да извърши необходимите ремонти по обектите на Дружеството в рамките на планирания бюджет и да сключи договор за наем за един месец за помещението в град Крън.

 

По пета точка от дневния ред: Възлага на ръководството да изготви пакетна оферта за нова година с новите хижари, като цените на нощувки се запазват от 2018 г.