Актуално / Общо събрание 2020


О   Б   Я   В   А

        Управителният съвет на Туристическо дружество „Орлово гнездо“ град Казанлък съобщава на своите членове , че на свое заседание на 18.05.2020 г.  взе решение за провеждане на общо отчетно делегатско събрание на 29.06.2020 г.(понеделник) в камерната зала на дом на културата Арсенал от 17.30 часа.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на ТД „Орлово гнездо” от последното общо събрание проведено през месец март 2019 г.

2. Отчет на контролната комисия за същия период.

3. Избор на делегат за общите събрания на БТС.

4. Приемане на годишните финансови отчети на Сдружението за 2017, 2018 и 2019 година.

5. Приемане на бюджета на Сдружението за 2020 г. и определяне размера на членския внос за 2021 г.

 

От Управителния съвет на дружеството