Актуално / Общо събрание 2014


 

О   Б   Я   В   А

 

        Управителният съвет на Туристическо дружество „Орлово гнездо „ град Казанлък съобщава на своите членове , че на свое заседание на 10.02.2014 г.  взе решение за провеждане на общо отчетно делегатско събрание на 13.03.2014 г.(четвъртък) в камерната зала на  дом на културата Арсенал от 17.30 часа.

 

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

 

1. Отчет за дейността на ТД”Орлово гнездо” от последното общо събрание проведено през месец март 2013 г.

            2. Отчет на контролната комисия за същия период.  

            3. Освобождаване член на УС по молба и попълване на състава.

4. Приемане на бюджета на Дружеството за 2014 г. и определяне размера на членския внос за 2015 г.

 

От Управителния съвет на дружеството