История на дружеството / КЛУБ ЗА ТУРИЗЪМ “АРСЕНАЛ”


 Много от специалистите, които идват в Казанлък с преместването на Военната фабрика от София, се занимават с туризъм и поради тази причина през 1929 година във фабриката се изгражда секция по туризъм.
За председател на секцията е избран Михаил Събев, който организира походи в близост до Казанлък. Секцията оказва особена помощ в строителството на малка хижа “Бузлуджа”.
След Втората световна война в “Завод 10” туристите се обединяват, под ръководството на спортен клуб “Торпедо”, като Секция по туризъм. В ръководството се включват Христо Турлаков, Иван Кичюков – технически директор, Георги Гавазов, Костадин Келчев.
През 1958 година се възстановява дейността на секцията по туризъм като структура към ТД”Орлово гнездо”. Провеждат се походи до Рила, Пирин и Родопите. Секцията работи по календарен план за годината. Събранията за отчитане на дейността се провеждат сред планината – в почивната станция на връх “Столетов”, на хижа “Бузлуджа” или на “Каваклийка”. През този период секцията се ръководи от Иван Кунчев, Христо Турлаков, Георги Цанев, Иван Ганчев.
През 1972 година за председател на Съвета по туризъм е избран Костадин Старчев. Ръководството на Съвета изгражда секции по заводи. През 1974 година в “Завод 10” се отпуска щатна бройка за секретар, и се назначава Кръстьо Петков. Освен 10-те секции по туризъм към заводите се изграждат и секции по ориентиране, коло-туризъм и ски туризъм. Провеждат се походи както в страната, така и в чужбина. Организира се коло-поход през 1974 година до Синая-Румъния, поход за изкачване на вр.”Молдовяно” в Карпатите, посещават се Татрите в Чехословакия. Комбинатският съвет по туризъм работи съвместно със Спортен клуб “Торпедо”.
През 1976 година, ръководството на Съвета по туризъм излиза с призива всеки завод да си изгради собствена материална база, като се използуват стари горски постройки. Така се изграждат туристически бази на “Лагера”, Селци, Скобелево, местността “Равна”,  хижа “Поглед”. В комбината се организират всяка година и по 6 групи за екскурзионно летуване. Обогатява се и материалната база от екипировка и съоръжения за спорт и туризъм. Закупуват се ски комплекти, палатки, раници, екипи.
През 1985 година към Съвета по туризъм се изгражда група за туристически песни “Работническо ехо”.
На 10 юни 1988 година в “Арсенал” се учредява туристическо дружество, което носи името “Бузлуджа”. През 6 годишния си период дружеството в “Арсенал” развива и организира множество походи и  излети на членовете си, които са над 2000 души. Доизгражда се хижа “Триглав” в Тъжанския балкан. Организират се походи за изкачване на връх “Елбрус” в Кавказ. Дружеството посреща и води туристи от Украйна по нашите планини, участвува в национални походи, прегледи и състезания.
През 1993 година поради извършващите се икономически промени в страната и по решение /по-точно заради неразбиране/ от тогавашното ръководство на “Арсенал” се закрива туристическото дружество. Материалната база се отнема и се разпродава, съкращава се щатът. Свиква се общо събрание, което се решава дружеството да се преструктурира в Клуб по туризъм към ТД”Орлово гнездо”. За председател е избран Христо Карагяуров. Към 2002 година Клубът обхваща всички желаещи да практикуват туризъм и е подвластно на всички промени, които стават в страната и съответно се отразяват на туристическото движение. Членовете от този клуб са в основата на учредеването на клуба по пешеходен туризъм през 2009 година.