Актуално / Първа пролет 2015


Първа пролет 2015 Първа пролет 2015 Първа пролет 2015 Първа пролет 2015 Първа пролет 2015 Първа пролет 2015

На 22.03.2015 се проведе излет по случай първа пролет. Над 35 участника преминаха по маршрута около село Кънчево до заслона на „малкият Асанов Камък“. В хубяво време с много веселие и песни бе отбелязана настъпващата пролет.