Клубна дейност / Вокална група за туристически песни “ЕХО”


Идеята за създаването на вокална група за туристически песни "ЕХО" възниква през 1985г. Същата се сформира по предложение на Кръстьо Петков – секретар на ТД „Бузлуджа” към завод „Арсенал” АД. Създадена от група ентусиасти, тя бързо набира приятели и се разраства, и вече 30 години разнася славата на гр.Казанлък като град с утвърдени певчески традиции. Първият художествен ръководител, дал определена музикална визия на групата е Дечко Бакоев. С много енергия и музикален усет под негово ръководство се разработват успешно много песни, част от които се пеят и до днес. Съставът през годините се обновява като се включват хора с различни професии и интереси, но еднакво обичащи и пеещи вдъхновено туристическата песен с нейния неповторим емоционален заряд.

            В дългогодишната си певческа дейност групата има богата история. В първите години тя носи името „Работническо eхо”. През 1993г. съставът преминава към ТД „Орлово гнездо” и се преименува в „Група за туристически песни Ехо”. От 1997г. хористите започват репетиции в сградата на ВК – гр.Казанлък и групата става една от неговите самодейни състави. Днес Вокална група „Ехо” е самодеен колектив при ТД „Орлово гнездо” и ВК – гр.Казанлък.

            Репертоарът на група „Ехо” е една пъстра музикална палитра от песни с различна тематика – песни за дивната българска природа, за родината, за родния край, песни от които блика истинско родолюбие - прекрасните песни за България.

            Сценичните изяви на хористите са белязани с жалоните на редица важни, интересни и мащабни мероприятия, част от които дават своя ярък отпечатък в културния живот на гр.Казанлък. Като член на Сдружението на туристическите хорове в България традиционни са участията на групата във всички национални песенни празници „Песните на България”, фестивали на туристическата песен в Стара Загора, Самоков, Пловдив, Г.Оряховица. Изключително престижни участия в Старопланинския събор „Балкан фолк” в гр.В.Търново и международеният фестивал на туристическата песен „С песен, приятели!” в гр. Г.Оряховица, участия в градски културни мероприятия, юбилейни годишнини по покана на сродни колективи, организиране на коледни концерти и вечери на туристическата песен. Редица са изявите на групата и на сцената на ВК  по случай празници и чествания на БА, прегледи на художествената самодейност. С много аплодисменти са посрещнати концертите на групата в Чехия през 1986г. и 1988г., Турция - 2005г.  

Като най-мащабен и най-ярък израз сред активните самодейни изяви на ВГТП „Ехо”е песенният празник „Прекрасна си, мила Родино!”, спечелил много приятели от цялата страна, едно благородно дело в прослава на природните красоти и богатства на родината ни.

            За певческото израстване на ВГТП „Ехо” безспорни са заслугите на художествения ръководител Валентин Узунов, чиято всеотдайност и творчески заряд мотивират изпълнителите към все по-атрактивно и емоционално изпълнение на песните.

            Трудът, вдъхновението и амбициите на хоровия колектив са оценени с много престижни награди и отличия – най-високото признание медал „Алеко” на БТС, награда на Сдружението на туристическите хорове в България – „Филип Аврамов” през 2006г., двете специални награди на Министерството на околната среда и водите през 2002г., Министерството на икономиката през 2004г. на международния фестивал „С песен, приятели!” в гр.Г.Оряховица, наградата на „Балкан фолк”- 2000г. в гр.В.Търново.

            Участието в прегледите на любителското художествено творчество във военните клубове носи на хористите втора и трета награда през 2002, 2003, 2005 г.

            Песните, които пее група „Ехо” носят в себе си онзи духовен заряд, който дава простор на душата.Те са магични като българската природа и вечни, както е вечно зеленото богатство на България.