Клубна дейност / КЛУБ ПО СПЕЛЕОЛОГИЯ


 В края на месец ноември 1968 г. към ТД”Орлово гнездо” се учредява Пещерен клуб. След провеждане на курс за званието “Пещерняк” на хижа “Бузлуджа”, за първи председател е избрана Дафина Гъдева. Зам.председател е Христо Турлаков, секретар – Любен Петров и домакин - Георги Недев.
Първоначално се работи за откриване и търсене на нови пещери в района, картират се първите пещери “Кокалана” и “Вълкановата пещера”. Клубът участва в Окръжни и Републикански пещерни експедиции.
През следващите години за председател е избран Любен Петров. През този период в клуба се записват и остават по-млади хора, членската маса нараства.
През годините за председатели се избират Минчо Миладинов, Пенка Червенкова, Младен Димитров и от 1983 година до момента за председател на клуба е избран Пенчо Дончев. През това време в клуба израстват педагогическите кадри, има 1 спасител в пещери, четирима инструктори, и също толкова стажант-инструктори. Стотици са преминалите през курсовете за значката “Пещерняк” и “Млад пещерняк”.
Клубът работи за откриването на пещера “Ледницата”, северно от връх”Бузлуджа”, положен е много труд, изнесена на ръце е десетки кубически метра земна маса. Работата продължава. Особенно внимание клубът отделя за разучаване и проникване в множеството пещери в района на с.Ясеново. Картират се няколко пещери, а в други се работи за тяхното продължение.
Сериозно се работи за изграждане на високо спортно майсторство и усвояване на техническите изисквания. Над 100 са участията в окръжни, републикански и международни пещерни експедиции в Чехословакия, Украйна ,Узбекистан и др.
Клубът организира и демонстративни изкачвания по време на Празника на розата на западната фасада на хотел”Казанлък”.
Във връзка с агитационната дейност са издадени три броя спелео-бюлетини, а пещерните експедиции се отразяват в средствата за масова информация.
За активната си дейност Пещерният клуб и членовете му Пенчо Дончев, Пенка Червенкова, Неделчо Василев, Тотьо Михалев, Георги Минев, Петко Кехайов и Йордан Рашев са удостоени с “Бронзов прилеп”, а Любен Петров, Минчо Миладинов и Румен Делийски със “Златен прилеп”.