Актуално / Промени


През последните няколко месеца, информацията за организираните походи и прояви от ТД "Орлово гнездо" се отразяваше на Фейсбук страницата на дружеството. Поради интерес от страна на наши членове от днес възобновяваме поместването на тази информация и на интернет страницата. Очаквайте в скоро време да обновим визията на нашата интернет страница и цялостната информация в нея.