Актуално / 115 години ТД “Орлово гнездо“


 Туристическо дружество „Орлово гнездо“ Казанлък

Организира за своите членове и приятели организира походи в три лъча за честване на 115 годишнината на Дружеството:

1-ви лъч: град Шипка – м. Босилковец – хижа Бузлуджа,   

2-ри лъч : село Енина – Катуните – хижа Бузлуджа,        

3-ти лъч : град Крън – Крънска бара – хижа Бузлуджа

Походите ще се проведе на 27.05.2017 г. /събота/ при следната програма :
Лъч 1
 – 07:00 часа тръгване от гр. Казанлък с автобус N: 6 за гр. Шипка. 07:45 часа пешеходен преход от гр. Шипка /600м./  до хижа Бузлуджа /1280м./. Продължителност на прехода  около 3,5 часа. Водач Цветан Панов.

Лъч 2  – 07:30 часа тръгване от гр. Казанлък  с автобус N: 5 за с. Енина. 08:00 часа пешеходен преход от с. Енина /450м./  до хижа Бузлуджа /1280м./. Продължителност на прехода  около 3,5 часа. Водач Георги Недев.

Лъч 3  – 07:30 часа тръгване от гр. Казанлък  с автобус N: 5 за гр. Крън. 08:00 часа пешеходен преход от гр. Крън /450м./  до хижа Бузлуджа /1280м./ Продължителност на прехода  около 3,5 часа. Водач Александър Косев.

12.00 часа – Тържество по случай 115 годишнина на ТД „Орлово гнездо“ – Казанлък – в района на малка хижа Бузлуджа.

14:00 часа –  пешеходен преход  хижа Бузлуджа – х. „Тонзос“ –  гр. Крън. Продължителност на прехода  около 3 часа.  Прибиране до гр. Казанлък с автобус N: 5.

В походите могат да вземат участие туристи  с добра физическа и психическа подготовка за  преходи в планински условия. Преминаването по туристическия маршрут е индивидуална отговорност на туриста. Участниците попълват декларация за участие в похода. Задължителна планинска застраховка! Който има валидна такава да я носи със себе си, който няма да внесе 1 лев в офиса на Дружеството до 25.05.2017 г. за да му се направи. Всеки участник трябва да бъде екипиран за средно-висока планина, с подходящи обувки и облекло. Състоянието на здравето е лична отговорност на всеки участник – водачът и туристическото дружество не носят отговорност за скрити заболявания и проблеми, проявили се по време на похода.

Записване в офиса на Дружеството:  до 25.05.2017 г.

Телефони за информация: 0431/62566