Актуално / извънредно общо събрание 2018


              

О   Б   Я   В   А

        Управителният съвет на Туристическо дружество „Орлово гнездо“ град Казанлък съобщава на своите членове , че на свое заседание на 24.04.2018 г., съгласно чл. 22(1) и чл. 23(1)1, взе решение за провеждане на извънредно общо делегатско събрание на 28.05.2018 г. (понеделник) в камерната зала на дом на културата Арсенал от 17.30 часа.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Обсъждане и вземане на решение за учредяване на еднолично Дружество с ограничена отговорност, 100 % собственост на СНЦ - „ТД Орлово гнездо“.
  2. Обсъждане и вземане на решение съгласно чл. 31 от устава на Сдружението.

 

От Управителния съвет на Сдружението