Клубна дейност / Клуб по пешеходен туризъм


 

           Клуба е основан на 24.04.2009 год. на учредително събрание от 42 туристи. Той е естествен продължител и обединител на туристите от разпадналите се Туристически клубове , които функционираха в по-големите предприятия в региона , най вече на дружеството от „Арсенал“ АД. При учредяването е избрано ръководство от 7 човека с Председател Александър Косев Стоянов . По късно през 2011 година се решава ръководството на клуба да стане от 5 члена. Този вид туризъм е основната и най – масова дейност на ТД „ОРЛОВО ГНЕЗДО ”, привлякла през изтеклите години най – много последователи в редиците на организираните туристи от Казанлък и региона . Самата работа на клуба по пешеходен туризъм протича в няколко основни направления.

     Сред тях са:

  • Традиционни походи по предпочитани маршрути из българските планини:, Стара планина, Рила, Пирин, Странджа планина Беласица, Родопите и Централен Балкан. Планинарските прояви по традиция са съпътствани от опознаване на посещавания регион, на неговите културно-исторически и природни забележителности – първите български столици, екопътеки, пещери, манастири и др.
  • Партньорски прояви с други клубове Третомартенски и Осмомартенски походи; Обучителни семинари на учители - ръководители на туристическа дейност във Казанлъшките училища
  • Участие в дейности по поддържане на туристическите маршрути и бази: пролетно и есенно почистване на туристически пътеки, опресняване на маркировка и подмяна на указателни табели;

     Вече традиция за туристите са и ежегодно планираните и провеждани регионални срещи с туристи и ръководители от други клубове от Централна България – Стара Загора , Чирпан , Мини Марица изток , Нова Загора , Димитровград , Тополовград  и др.

     Дейността на клуба по пешеходен туризъм се планира в годишни календарни планове, в които има вече утвърдени походи, а така също, съобразно характерните за различните години чествания и бележити годишнини, се планират и нови мероприятия. През месец Март Казанлъшките туристи туристи правят своето традиционно изкачване на връх Шипка по случай националния празник 3 март. Изкачването е изключително силно и набира популярност с всяка измината година все повече млади хора , туристи и ветерани се включват в похода.

 

Традиционни ежегодни еднодневни маршрути

гр.Казанлък – с.Енина – Родопова чешма – Саръяр – с.Енина – гр.Казанлък.

гр.Казанлък – с.Енина – Родопова чешма - с.Енина – гр.Казанлък

гр.Казанлък – гр.Шипка – Качица – помпенна станция ВиК – гр.Шипка – гр.Казанлък

гр.Казанлък – с.Габарево – х.Соколна - гр.Казанлък

гр.Казанлък –вр.Шипка – х.Сок.манастир – вр.Шипка - гр.Казанлък

гр.Казанлък – гр.Крън – х.Бузлуджа – Купените – заслон Опера - с.Енина – гр.Казанлък

гр.Казанлък – с.Тъжа – Равна – Голям Кадемлия –гр.Казанлък.

гр.Казанлък – с. Горно Изворово – Дюдюк чешма – връх Дидикче – заслон Стефанова чешма – с. Горно Изворово -гр.Казанлък

гр.Казанлък – Мъглиж – женски манастир – връх Попак – местност Бъчвища – Горно Изворово.

Гр.Казанлък – Горно Изворово – хижа Поглед – заслон Кушку – Долно Изворово – К-к.

Гр.Казанлък – Горно Изворово – Съръяр – Горно Изворово - Казанлък