Клубна дейност / Клуб по туризъм ”Бузово кале”


На 26.06.1986г. бе поставено началото на организираното туристическо движение в село Бузовград. Учредители на движението са: Теньо Трифонов, Смаил Чуков, Хюсеин Чуков, Филип Филипов, Стефанка Филипова, Зорка Тенева и Иван Седмаков и учредиха ТД „Бузово кале“. Голямо изпитание за туристите бе 80 километровия преход в Средна гора, посветен на 80 години от преименуването на с. Армаганово на Бузовград. Друго голямо постижение беше участието в походите организирани от ТД „Орлово гнездо“ – Казанлък, като за една седмица бяха изкачени седем от 10-те планински първенци. Много са проведените инициативи, но като чели се откроява работата с подрастващото поколение. В продължение на седем години 30 ученика от ОУ „Васил Левски“ с ръководител Стефанка Филипова и водач Филип Филипов участват в екскурзионно летуване по туристическите маршрути в Стара планина, Родопите, Рила и Черноморието. Поради настъпилите демократични промени в страната туристическото движение постепенно  преустановява дейността си.

На 16.02.2007г. 13 човека любители на природата поеха инициативата да възобновят туристическата дейност в селото. Учредява се клуб „Бузово кале“, който по предложение на Теньо Трифонов става част от ТД „Орлово гнездо“- Казанлък. В ръководния състав на клуба са избрани: Хюсеин Мехмед Чука – председател, Стоянка Тодорова Кочешева – секретар, Теньо Трифонов – отговорник по културно-туристическата дейност. От 2007г. до днес клубът освен че развива своята туристическа дейност, също така работи за популяризиране на туризма и привличане на свои последователи. Многобройни са реализираните инициативи през годините.

Основателите: Смаил Чука, Хюсеин Чука и Филип Филипов с усърдната помощ на членове от други клубове на ТД „Орлово гнездо“ изградиха заслон „Саръяр“ в Стара планина над с. Горно Изворово.

Клуб „Бузово кале“ е в тесни взаимоотношения с пенсионерски клуб при с. Бузовград и Кметство Бузовград. Със съвместни усилия изградиха заслон „Дъбите“ и направиха един прекрасен кът за отдих за деца и възрастни.

С ученици от ПМГ „Никола Обрешков“  се реализира  малък еко проект „Почистване и маркиране на туристически маршрут“- Бузовград – Дъбите – Мегалит – Бузовград.

Много добри отношения клубът изгражда и поддържа с читалище „Любен Каравелов“ в селото. Съвместно организират и провеждат „Люляковите празници“ през месец Април, станали вече традиция.

Осъществен бе и проект на Кметство Бузовград за еко-пътека  „Бузовград - Пътека през вековете“, с доброволен труд положен от членовете на клуб „Бузово кале“ и членове от други клубове на ТД „Орлово гнездо“.

Провеждането на празниците в „Долината на тракийските царе“ включва и възстановка на тракийски ритуали през месец Август по еко-пътеката към „Мегалита“ организирано от Община Казанлък с участието на театър „Любомир Кабакчиев“ и квартет „Калина“,  като водачите на групата по маршрута са от клуб „Бузово кале“.