Клубна дейност / Клуб на ученика турист


Преди около 10 години в Казанлък се заражда идеята за сформиране на клуб на ученика турист към ТД „Орлово гнездо“. Целта е била популяризиране на туризма сред учениците в средните и основните училища. Основна роля за реализирането на тази цел е изиграл членът на Управителният съвет в този период Георги Бяндов. Така на 19.04.2007 година на учредително събрание е създаден клубът на ученика турист с първи председател Йонка Гешева. През тези години клубът развива много активна туристическа, спортна и културна дейност. Във всяко средно училище в Казанлък е избран по един представител на клуба и организатор на дейността там. През годините клубът преминава през възходящи и низходящи периоди на развитие, дължащо се главно на смените на ръководствата, поради завършване на средното образование на учениците. Разбира се, че за създаването и укрепването на клуба, ключова роля са изиграли техните учители. Особено важна през годините е помощта на учителите: Тома Башкехайов, Иванка Джонджорова, Иван Димов, Светла Кръстева и други. Съществена роля за първоначалното развитие и утвърждаване на клуба и съдействие чрез предоставяне базата, техника за презентации е оказала и Рени Червенкова, директор на професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм. Много са инициативите и походите осъществени от клуба. „По стъпките на историята“, „По стъпките на Априлското въстание“, „Оцеляване в планината“ са само една малка част от тях. По инициативи на учениците са проведени много акции за почистване на различни места в региона. Реализирани са и няколко малки екопроекти като: „Горски отдих“ с цел почистване и отремонтиране на три съществуващи чешми по пътя за връх Бузлуджа и подновяване на туристическата маркировка от Крън през крепост „Кърне“ до хижа Бузлуджа и малък еко проект „Почистване и маркиране на туристически маршрут“- Бузовград – Дъбите – Мегалита – Бузовград. Утвърдена проява е и спортно туристическия празник за ученици провеждащ се през месец май. Клубът на ученика турист традиционно участва в инициативите, Национален преглед на туристически сръчности и умения за приз „Кристален еделвайс“, Национален поход по стъпките на Ботев „Козлодуй-Околчица“, инициативата „Да изчистим България за един ден“.