Актуално / Казанлъшките колоориентировачи-Държавни първенци със 6 златни, 1 сребърен и 4 бронзови медали


Казанлъшките колоориентировачи-Държавни първенци със 6 златни, 1 сребърен и 4 бронзови медали Казанлъшките колоориентировачи-Държавни първенци със 6 златни, 1 сребърен и 4 бронзови медали Казанлъшките колоориентировачи-Държавни първенци със 6 златни, 1 сребърен и 4 бронзови медали Казанлъшките колоориентировачи-Държавни първенци със 6 златни, 1 сребърен и 4 бронзови медали Казанлъшките колоориентировачи-Държавни първенци със 6 златни, 1 сребърен и 4 бронзови медали

За тринадесета поредна година,  казанлъшките ориентировачи отново са на върха на специалната ориентировъчна дисциплини  колоориентиране.

В околностите на Попово  352 състезатели  от 26 отбора участвуваха в Държавното първенство по колоориентиране.

В късата индивдуална надпревара/спринта/ в с. Зараево, нашите ориентировачи се представиха отлично: М16-24. Михаил Великов ; М55-1. Николай Георгиев, Ж55-3.Марияна Димитрова,  М65-3.Тончо Нейчев: Ж65- 1. Красимира Маринова.

 На дългата  дистанция  край Зараево, казанлъчани се класираха:М16-20. Михаил Великов ; М55-3. Николай Георгиев, Ж55-2.Марияна Димитрова,  М65-3.Тончо Нейчев: Ж65- 1. Красимира Маринова.

  Щафетните състезания, северно от  от с. Козица минаха  при голяма горещина. Бяха изминати 12 км. с 27 контролни точки. Големите младежи на  ”Орлово гнездо 1957”-при Мъже 65 години : I пост- Тончо Нейчев; II пост – Павел Михалев и III пост- Христо Ангелов, взеха златните медали, с общо време 1ч.16м.27 сек.

 С културно- историческа и познавателна цел бяха посетени три забележителни места.

 Край с. Априлово, на 12 км, югоизточно от Попово, е паметникът на Таньо Войвода. Сподвижник на Левски, Апостол в Търговищко, Поповско, Омуртагско, заточен в Диарбекир, избягал в Румъния, събрал чета да подпомогне въстанието в Сливенкия революционен окръг, с лодка и група от 27 юнаци преминава Дунава при с. Пожарево- Тутраканско, наколко часа по-рано от Ботевите чета при Козлодуй. Загива в третото сражение под Керчн баир, на който е издигнат величествен Паметник.

 Край село Крепча, на 18 км северозападно от Попово е един от първите скални манастири в България, с най-стария/от 921 г./ надпис на кирилица. На три нива в меките скали са монашеските килии, манастирската църква и църквата-гробница.

 На 8 км от същия град са остатъците на римската крепост Ковачевско кале.Строена 308-324 г. Стени, дебели до 3,2 м, с 14 „U” oбразни и 4 кръгли кули. Опустощена през „Готските войни“/376-378 г./ и при голямото хунско наществие в 447 г. Сега част от остатъците са реставрирани. Има просторна музейна част.

20.7.2020 г.                                                                                                    

                                                                                                                      Хр.Ангелов