Актуално / 120 залесени дръвчета


120 залесени дръвчета 120 залесени дръвчета 120 залесени дръвчета 120 залесени дръвчета 120 залесени дръвчета 120 залесени дръвчета 120 залесени дръвчета

На 09.04.2022 година членове на ТД "Орлово гнездо" залесиха терен посочен от Община Казанлък със 120 кедрови дръвчета по повод 120 години от основаването на туристическото дружество.