Актуално / Празник с детските градини


 

Традиция е туристическо дружество „Орлово гнездо”съвместно с ЦДГ 17 да организира в навечерието на Празника на детето „1-ви Юни” Преглед на туристическите  умения и сръчности сред групите от детските градини .Тази година поради дъждовния период прегледа се организира на 13.VІ. на „Слънчева поляна” под козела в парк „Тюлбето” .Окосената и обезпаразитена от отдел „Чистота „поляна , огряна от слънцето с построените от ветераните туристи палатки  посрещна малките палавници придвижващи се по три маршрута :

ПЪРВИ МАРШРУТ ЗА ПРИДВИЖВАНЕ -  маркировка – бяло зелено ,бяло .

От входа на “Тюлбето”- “Тракийска гробница” – “Мечката”- Стрелбищна поляна-  Слънчева  поляна ( под козела)

ВТОРИ  МАРШРУТ -   МАРКИРОВКА – бяло, червено, бяло.

Тръгване – по асфалта – пресичане на острия завой – придвижване на запад- отклоняване през гората в северна  посока- спускане през иглолистна гора до “Слънчева поляна” (под козела)

ТРЕТИ  МАРШРУТ -  МАРКИРОВКАбяло,  жълто, бяло

 

ЦЕЛТА НА ПРЕГЛЕДА  БЕШЕ:

 Практическо приложение на усвоените туристически умения и сръчности от децата  за:

--  опазване   на природата

  • ориентиране в пространството
  • екипировка
  • туристически знаци и маркировка
  • изграждане на бивак – съвместно с ветерани туристи

Гости на  прегледа бяха Председателя на ТД”Орлово гнездо” Жельо Желев и члена на УС Димитър Желязков

Община Казанлък  осигури награди и пособия за представилите се групи от  детските градини  като обръчи,тротинетки,топки,федербали и др. на обща стойност 500 лв

Участниците тръгнаха  от детската градини с подходяща екипировка.

Придвижването  по маркирана туристическа пътека стана с водачи от дружеството ,които предварително бяха  маркирали пътеките с подходяши знаци,каквито се  правят в планината.

На поляната присъстваха  родители ,туристи и граждани  правещи сутрешната си разходка.

Проведоха се  туристически игри и туристическа викторина.

Първата игра се наричаше “Жабки “

Втората игра се наричаше  “ Садене на картофи

Третата игра се наричаше  “Направи огнище

Ветераните туристи  по време на похода и специално  за всички присъстващи изнесоха лекщция за билките и тяхното приложение.

Снимки може да разгледате във фотогалерия........