Актуално / Спелео експедиция ”Бузлуджа 2012”


Спелео експедиция ”Бузлуджа 2012” Спелео експедиция ”Бузлуджа 2012” Спелео експедиция ”Бузлуджа 2012” Спелео експедиция ”Бузлуджа 2012” Спелео експедиция ”Бузлуджа 2012” Спелео експедиция ”Бузлуджа 2012”

 

               ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „ОРЛОВО ГНЕЗДО” КАЗАНЛЪК

                                               СПЕЛЕО КЛУБ”КАЗАНЛЪК”

                                                             ПОКАНА

към  спелео клубовете за участие в експедиция“Бузлуджа-2012" от  26 до 29.07.2012г.

І.Основни цели:
 

 1. Разкопаване на пещера  „Ледницата „ под връх ”Бузлуджа „ 
 2. Обход на района 
 3. Търсене на продължение в пещера „Духало”
       и новооткритата „Сивата дупка“


ІІ.Време и място на експедицията:

Експедицията ще бъде проведена в периода 26-29.07.2012 г.. 

Място: връх Бузлуджа ,на фургоните на северната Ски писта
До мястото на бивака   има път за лек автомобил.Лагерът ще бъде палатков,има ток и вода.

Храната е осигурена ,само при подадена  предварителна заявка за участие в експедицията.


ІІІ.Необходими съоръжения:
- Бивачен инвентар - шалте, спален чувал,палатка,канче, прибори.

- Лични пособия


ІV.Условия за участие:
- Да са завършили курс "Пещерняк".
- Да представят актуална застрахователна полица или планинска застраховка с минимално покритие 1000лв.със срок най-малко до последния ден на проявата 29.07.2012 и медицинско свидетелство.
 

Молим желаещите да участват в експедиция”Бузлуджа -2012 „ да заявят участието си на е-мейл speleo_kzk@abv.bg или tdorlovognezdo@abv,bg

*Срок за заявка - участие до 22.07.2012 ! Добре дошли!

                                        

                           Главен ръководител – Анатоли Джурмански