Актуално / Общо събрание 2024


 

П О К А Н А

 

        Управителният съвет на Туристическо дружество „Орлово гнездо“ град Казанлък съобщава на своите членове , че на свое заседание на 07.03.2024 г.  взе решение за провеждане на общо събрание на Сдружението на 15.04.2024 г.(понеделник) в камерната зала на Дом на културата „Арсенал“ от 17.30 часа.

 

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

 

1. Отчет за дейността на СНЦ „ТД Орлово гнездо” за 2023 година.

2. Отчет на Контролната комисия за същия период.

3. Приемане на годишния финансов отчет на СНЦ „ТД Орлово гнездо“ за 2023 г..

4. Приемане бюджета на Дружеството за 2024 г. и определяне размера на членския внос за 2025 г..

 

 

От Управителния съвет на дружеството

 

11.03.2024 г.                       Председател на УС:

Казанлък