История на дружеството / Хижа “Бузлуджа”


Хижа “Бузлуджа” Хижа “Бузлуджа”

 

На 26 май 1931 година с протокол № 14 се взема решение за построяване на хижа, сред величествения Балкан. Правят се постъпки за отпускане на място и с протоколно решение от 28 април 1932 година Крънската община отпуска 500 кв.м в местността  “Бузлуджа”, при гробниците. Но средства няма. Създава се “Фонд за набиране на средства за хижестроителство”. С протокол № 22/ 28.07.1931 г. на туристическо дружество “Орлово гнездо” – Казанлък, се взема решение 2 август – Ден на Хаджи Димитър и неговите четници - да се отбележи тържествено и там да се популяризира идеята за събиране на средства. Избран е комитет за хижестроителство в състав: Димитър Венков, Борис Кертев и Б. Динчев, който предлага:

1.     Да се направи концерт от народния хор.

2.     Да се направят снимки.

3.     Да се изнесе едно утро.

4.     Да се уреди един бал от името на гарнизона.

5.     Помощи и дарения.

Архитект Генчо Скордев и Елена Варакаджиева изготвят безплатно проект за строежа на хижа “Бузлуджа”. Проектите за хижа “Мара Гидик” и хижа “Рай” са също безвъзмездно дело на арх.Скордев.

Започват да се изнасят беседи на туристически теми, като се използват местни туристи или от Централното настоятелство, организират се вечеринки, туристически утра с литературно-музикална програма. Послучай Гергьовден се слагат кантари /”Гергьовско теглене”/ на няколко места из града – в розариума, в казармите, на площада, в “Кайнарджа”. Сумите, събрани от това, са за построяване на хижата.

Първият камък е положен на 2 август 1931 година. “И когато в студена зимна буря или в звездна лятна нощ тих ветрец повее, ние, сврели се под покрива на хижата ще си попеем, ще понесем в гърдите си още по-смело истината: животът е стремеж към свобода, творчество и съвършенство”/в.”Искра”, бр.170/1931 г./.

Не са малко трудностите, които съпътстват строежа. Пътища няма, всичко се изкарва с каруци до Крънското дефиле, а нагоре – с катъри. Пясъкът се доставя от река Тунджа, стъклата се изнасят от туристите на гръб, а гвоздеите и дребната железария се спускат от самолет. Хижата е построена за 4 години. На 2 август 1936 година при голяма тържественост, в присъствието на Старозагорския митрополит,  много официални лица, офицери и войници, туристи и граждани от Казанлъшка и Габровска околии, тя е открита с църковен молебен.

Хижа “Бузлуджа” бързо става любимо място на хиляди туристи и скиори. “Защото тук, сред красотата на природата, е тъй приятно и хубаво. От всички помещения лъха свежест, чистота и образцов ред. А домакините Стефан Костадинов и съпругата му Петрана, посрещат хората любезно и културно.” /в.”Искра” бр.819/1956 г./ През 1956 година хижата е първенец между хижите от “Стопански масив – Изток” и домакините й са наградени. Основно е реконструирана през 1981 година.

За контакти с хижа Бузлуджа посетете https://buzludzha-hut.com