Програма / Календарен план 2013


 

             ПРОЯВИТЕ НА ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “ОРЛОВО  ГНЕЗДО” КАЗАНЛЪК

ПРЕЗ 2013 ГОДИНА СЕ ПОСВЕЩАВАТ НА 150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА  АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 111 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО   НА  ТД”ОРЛОВО ГНЕЗДО”,И 118 ГОДИНИ ОРГАНИЗИРАН ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ     

 М А С О В И    И   К О М П Л Е К С Н И   П Р О Я В И

 

 №    

 

         ВИД  ПРОЯВА

 

  ДАТА

 

МЯСТО

 

ОРГАНИЗИРА

 

 

  1

 Организиране и провеждане на състезание по ски алпийски дисциплини за” купа 3-ти Март”-2013

 

      II    

 

Вр.” Бузлуджа”

Шипченска Стара планина

 

Общ.Казанлък и ТД”Орлово гнездо”

 

 

 

  2

Провеждане на походи за участие в Националния празник 3-ти Март

         А/ски поход

         Б/туристически

 

 

  2-3.ІІІ 

 

 Шипченска Стара планина

 

ТД”Орлово гнездо”

 

 

Христо Карагяуров

Владимир Толев

  3

 

Поход  в чест на І-ва пролет

     ІІІ

Ср. гора 

Клуб на Ученика турист

 

  4

 

Организиране и провеждане на Общински поход на жените

 

     ІІІ    

 

Стара планина

 

Клуб „Орлица”

  5

 

Вечер на туристическата песен

     ІІІ

Военен клуб

ВГТП “Ехо”

 

  6

Еко прояви за почистване на места за отдих и почивка

 

     ІV

Чешми по пътя за Х Бузлуджа и истор.поляна

ТД “Орлово гнездо”

Клуб на Ученика турист

 

 

  7

Организиране и провеждане на ХV песен празник „Прекрасна си мила Родино”

 

     ІV

 

НЧ„Искра”

 

ТД ”Орлово гнездо” ВГТП „ЕХО”

 

   8

Инициативи за  отбелязване 111 г тд”Орлово гнездо”

 

   12 V.

 

  района

 

ТД и  клубове

 

   9

Участие в Нац поход

”Козлодуй Околчица”

 

   V,VI

 

Стара планина

 

 

Клуб на „ученика турист”

 

   10

Поход в Стара планина

 

     VІ

Стара планина

Екскур. Петя Пендарева

 

Училищни клубове

 

   11

Организиране на Х ти  НТП на тур сръчности и приз „Крист еделвайс”

   

     VI

 

Яз Копринка

 

МОМН ,СС на БТС,ТД”Ор.гнездо”

 

   12

Организиране и маркиране  на  тур.маршрути

 

През годината

 

Стара планина

 

ТД,  Клуб ориентиране

 

 

   13

Преглед на “Туристическите сръчности и умения между децата от  детските градини”

 

 

    VI

 

Тюлбето

„Слънчева поляна”

 

ЦДГ –17, Общ.К-к и ТД”Орлово гнездо”

   14

Поход до хижа Рай и връх Ботев

    VI

Стара планина

Клуб по пешеходен туризъм

 

   15

Изкачване на вр Триглав - Словения

    VII

 Словения

ТД и Клуб по пешеходен туризъм

   16

Квалификационен поход

     VIII

 

 Рила 

Клуб по Пешешеходен  туризъм

 

   17

 

 Организиране и провеждане спел. Експедиция  “Бузлуд-

жа” 2013

 

    VІІІ

 

Пещера “Бузлуджа”

 

ТД”Орлово гнездо

 

 

   18

Провеждане на поход за изкачване на Черни връх

 

 М VІІІ

 

 

Витоша

 

ТД”Орлово гнездо”

 

   19

Екскурзионно лет. В Рила ,Родопите и Пирин,Ст планина

 

 VІ,VІІ,VІІІ

 

По места

 

СС на БТС и ТД”Орлово гнездо”

 

   20

 

 

Участие в Х-ия фестивал”Самоков „Бялата порта на Рила”

 

  По наредба

 

 

Рила планина

 

 

ВГТП ЕХО

   21

Организиране на експедиция” 2013 г”

 

 VІІІ

 

България

Клуб по ориентиране

и ТД

 

   22

Организиране  на регионален Събор вр. Бузлуджа

 

   ІХ

 

Вр. Бузлуджа

ТД „Орлово Гнездо” ,ТД”Сърнена гора”

 

  23

Колопоход „В долината на тракийските царе”

 

  ІХ

 

Розовата долина

 

ТД „Сърнена гора”

ТД” Орлово гнездо”

 

  24

Посещение на Нац.обсерватория „Юр Гагарин”

  По наредба

 

Стара Загора

Клуб на ученика турист ТД”Орлово гнездо”

  25

 

Туристически преглед “Копринка –2013”

 

   ІХ  

 

Яз.Копринка

 

Фед по туризъм,

 

  26

Организиране на традиционен поход с

Децата от детските градини

 

 

   ІХ

 

Мегалита с Бузовград

 

ТД”Орлово гнездо”

 

  27

Поход „По стъпките на историята „

   ІХ

Ст Планина

Отдел Образование К-к ,Кл уч. Турист, ТД, СОУ екз. Антим І”

  28

Провеждане  на заключителни  походи

  X,XI,ХІІ

  Ст планина

 

ТД и пеш.клубове

 

  29

Провеждане на  традиционна коледна Туристическа вечер

 

  ХІІ

 

  Казанлък

 

ТД”Орлово гнездо”