Актуално / Бригада Залесяване Шипка 2013


Бригада Залесяване Шипка 2013 Бригада Залесяване Шипка 2013 Бригада Залесяване Шипка 2013

 

Туристическо дружество „Орлово гнездо” през своята  111 годишна дейност   е отделяло  значимо място за опазването  на околната среда и природата, маркирането и подържането на туристическите  маршрути, пътеки  и  хижестроителство. Туристите  винаги са ценяли, че  човек е неразривно свързан с природата и тя трябва да се  съхранява и облагородява.

През  1931 - 1934 година  дружеството играе водеща роля и активно се включва в залесяването на парк „Тюлбето”. По  късно през годините туристите подпомагат в залесителни дейности  Държавното горско сторпанство Казанлък. Ученическия клуб по туризъм участва в залесителни дейности на местността „Каракос”.

През 2011 година ранния сняг повали много иглолистни дървета  над гр. Шипка в западната страна на дефилието на река „Доганищица”. Своевременно Държавно Горско стопанство Казанлък предприема мерки за прибиране на дървестната маса.

Във връзка с предстоящото почистване и залесяване  е отправена специална покана  за оказване доброволна помощ от  нас туристите за освобождаване на сечището от клони и  храсти с цел  навреме да се  залеси с кедър  държавната горска територия обособена в отдел 115  к.

ТД „Орлово гнездо”  организира  две бригади  - на 06.02.2013 и 09.02.2013г.

 С  автобуса  в 8.00 часа се тръгва за гр. Шипка. Слиза се на спирката на гробищния парк и нагоре по асфалтиран път се стига до дефилието на река Доганищица. Необходимо е да се носят ръкавици и храна за обяд, а мъжете  и  брадви.

   Приканваме  желаещите да се включат да  се запишат в офиса на дружеството (телефон 043162566) или по емейл: tdorlovognezdo@abv.bg

Благодарим на всички . Да опазим природата тя е наша!!!