Актуално / Бригада Залесяване Шипка 2013


Бригада Залесяване Шипка 2013 Бригада Залесяване Шипка 2013 Бригада Залесяване Шипка 2013 Бригада Залесяване Шипка 2013 Бригада Залесяване Шипка 2013 Бригада Залесяване Шипка 2013

Ръководството на  Държавно Горско стопанство Казанлък и Туристическо дружество "Орлово гнездо"  Казанлък исказват своята благодарност на всички които се включиха в бригадата по почистване на дървесната маса в района на гр. Шипка на 06.02.2013 г. Участе взеха повече от 40 симпатизанти на туризма от всички поколения. Уведомяваме всички, че втора бригада в събота 09.02.2013 г. - няма да има!