Актуално / Общо събрание


 

О  Б   Я   В    А

 

       Ръководството на ТД”Орлово гнездо” на основание Устава на дружеството свиква    Общо отчетно събрание на делегатски принцип  на 19.ІІІ.2013 година от 17.30 часа в Камерната зала на дом на културата „Арсенал „ при следния 

                       дневен ред:      

 

                      -Отчет за дейността на ТД”Орлово гнездо” за изминалия едногодищен период  от 20.03.2012 г. до 19.03.2013 г

             -Отчет на контролната комисия за отчетния период.

             -Приемане на бюджет за 2013 г.

             -Определяне размера  на членски внос за 2014 г.

 

        Уведомяват се всички членове на ТД”Орлово гнездо”,че в събранието ще  участват  избрани делегати от клубовете към ТД, на  основание платен членски внос до  28.02.2013 г.