Клубна дейност / КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ


КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ

Туристическото ориентиране в съвременният си вид, е движение в местност по начертан на специална карта маршрут, с компас, през определени контролни точки, за възможно найкратко време.         
Туристическото ориентиране в Казанлък прави първите си стъпки през 1957 година, когато към Туристическо дружество”Орлово гнездо” е образувана Комисия по ориентиране, с председател Веселин Велчев. По време на честванията на Шипченската епопея през август 1959 г. на изток от местността Копаците е станало първото градско състезание по ориентиране. В последствие туристическите деятели Крум Йонов и Крум Бошнаков започват обучение на ученици, млади туристи и спортисти по топография и туристически умения за ориентиране в планинска обстановка. Първото градско състезание по улиците на града е било през 1961 г. Участвали са около 30 души. Около 24 май 1961 г. Иван Търпанов и Мария Караколева стартират в нощните и дневните състезания край Орешака до Троянския манастир.
През август 1962 г. край Бузовград се провеждат първите нощни и дневни градски състезания на топографска военна карта/М1:50 000 на Казанлъшкия район/. Тези състезания запалват доста хора да тръгнат по състезания.
Трайно се занимават с ориентиране Марин Кутиев, Тодор Йовчев, Петър Димитров, Минка Кантарджиева, Васил Кърпачев. Не се пропуска и седмица без участие в състезания. След година в отбора дошли Стоянка Търпанова и Райна Кутиева.
Казанлъчани често са печелили окръжните състезания. Имената си в дейността на дружеството записват трайно Тодор Йовчев, Марин Кутиев, Васил Кърпачев, Иван и Стоянка Търпанови, Тончо Нейчев, Тома Семерджиев, Пенко Стефанов, Станчо Габарев, Иван Дудулов. Мъжкият отбор на МК”Фр.Енгелс” /днес ”Арсенал”/ е постоянен окръжен профсъюзен първенец.
През 1973/74 г. В Пионерския дом започва да действува кръжок по ориентиране, с ръководител Васил Кърпачев. Правят се ежегодни подготвителни лагери на хижа “Бузлуджа”. През различно време в казанлъшкия отбор са участвували Пенко Стефанов, Иван Попчев, Веселина Якимова, Светлана Чакърова, Мариана Петкова, Росица Радева, Тодорка и Николай Йовчеви, Георги Кутиев, Таня Димитрова, Нели Недева, Диана Инджилиева, Красимир Иванов, Севдалин Стойчев, Гюрсел Ахмедов, Христо Мечев, Танчо Танев, Тончо Нейчев, Христо Ангелов, Стефка Стефанова, Б. Борисов, П.Михалев, Н.Николова, Делка Бакалова, Ст. Петров, Мариана Димитрова, Любомир Кръстев, Ст. Сиягов, Росица Койчева, Веселин Скачков, Мария Атанасова, Боян Чернев, Светла Николова, Тихомир Трифонов, Николай Неделчев, Стоян Петров, Иван Костов, Милко Пенчев. Те са заемали призови места в републиканските първенства и в състезанията за купите “Рила”, “Пирин”, “Сърнена гора”, “Тракия”, “Бонония”, “Хеброс Вида”, “Родина”, “Черешово топче”. Щафетата ни М11: Пламен Цанев, Венелин Стефанов и Йордан Йорданов печели  бронзовите медали на Републиканското първенство в Полски Тръмбеш през юни 1979 година.  На международни състезания в Полша, Чехия и Унгария участват Т.Нейчев, Ст.Колев, П. Михалев, Б.Дончев, Н. Николова и Делка Бакалова /която стана ІV във Вроцлав-Полша/, Д. Пеева, П. Говедаров, Хр. Ангелов. Мъжката ни щафета е шеста в Хорни пена, край Индржихов храдец-Чехословакия.
През септември 1976 година са проведени първите състезания /нощно колоориентиране, дневно, нощно и щафети/ на язовир”Копринка” и на Биволската локва, с участие на състезатели от страната. Това състезание става традиционно до 1990 г. През октомври на Биволската локва се провеждат и първите състезания за  купа “Хидравлика”.
На 27 ноември 1977 год. край с.Ръжена се провеждат първите състезания за купа “Фридрих Енгелс”.
През 1974-1988 г. има кръжоци по ориентиране в редица училища на Общината.
Отборите на “Хидравлика”, МК ”Фридрих Енгелс”, завод “България” и МЗ ”Бончо Шанов” участват в републиканските профсъюзни първенства и често са в първата тройка. Б.Дончев и П. Стефанов са многократни републикански горски шампиони между 1977-1986 година.
През осемдесетте години неколкократно П. Стойков е бил шампион на МВР.
В зимните състезания мъжкият отбор често е в десятката на елитното скиориентиране. На 9 юли 1977 г. В Белоградчик клубът  печели републиканското първенство по колоориентиране. Състав на отбора: Севдалин Стойчев, Хр. Мечев, Г. Ахмедов, Кр. Тинчев, Т.Нейчев, П. Михалев, Петър Стойков, Пенко Пейков, Ст. Колева, Ст. Стефанова, Наска Стоева, Дочка Пеева /първо място при жените/ М. Ангелова, М.Сомова и Хр. Ангелова. През 1976-1979 година дейността на клуба е най-активна.
От 1978 до 1992 година в нашия район се провеждат много републикански и международни състезания.  Особено активни съдии в този период са М. Кутиев, Т. Йовчев, В.Кърпачев, Ст. Стефанов, Т. Нейчев, М. Станев, Хр.Ангелов. С усилията им са реамбулирани и отпечатани карти на много местности.
През 1988 – 1990 г. Милко Пенчев - треньор по ориентиране към дружеството и техническата подготовка на децата - е на републиканско ниво. Към дружеството функционира школа по скиориентиране.
От 1994 до 1997 г. има Група по ориентиране към Центъра за работа с деца.
Особено големи успехи през последните няколко години имат Пламен и Мая Станеви, тренирани от баща им М. Станев. През 1999 г. Пламен Станев е първи/при М10/, а Мая Станева /при Ж10/ е трета на Републиканското първенство в Габрово, а Пламен Станев е първи за купа “Сливен” на Шуменското плато.
Председатели на клуба по ориентиране в ТД”Орлово гнездо” са били: Веселин Велчев / 1957-1969 г./, Васил Кърпачев /1969-1976 г./, Христо Ангелов /1976-2001г./, Милко Пенчев /от 2001 г./.
Голямата привързаност към ориентирането и планината са оставили завинаги трайни следи в живота на всички членове на клуба, много от които донасят големи успехи на туристическото движение в Казанлъшко.