Клубна дейност / Клуб по пешеходен туризъм


 

           Клуба е основан на 12.04.2009 год. на учредително събрание от 42 туристи. Той е естествен продължител и обединител на туристите от разпадналите се Туристически клубове , които функционираха в по-големите предприятия в региона , най вече на дружеството от „Арсенал“ АД. При учредяването е избрано ръководство от 7 човека с Председател Александър Косев Стоянов . По късно през 2011 година се решава ръководството на клуба да стане от 5 члена. Този вид туризъм е основната и най – масова дейност на ТД „ОРЛОВО ГНЕЗДО ”, привлякла през изтеклите години най – много последователи в редиците на организираните туристи от Казанлък и региона . Самата работа на клуба по пешеходен туризъм протича в няколко основни направления.

     Сред тях са:

  • Традиционни походи по предпочитани маршрути из българските планини:, Стара планина, Рила, Пирин, Странджа планина Беласица, Родопите и Централен Балкан. Планинарските прояви по традиция са съпътствани от опознаване на посещавания регион, на неговите културно-исторически и природни забележителности – първите български столици, екопътеки, пещери, манастири и др.
  • Партньорски прояви с други клубове Третомартенски и Осмомартенски походи; Обучителни семинари на учители - ръководители на туристическа дейност във Казанлъшките училища
  • Участие в дейности по поддържане на туристическите маршрути и бази: пролетно и есенно почистване на туристически пътеки, опресняване на маркировка и подмяна на указателни табели;

     Вече традиция за туристите са и ежегодно планираните и провеждани регионални срещи с туристи и ръководители от други клубове от Централна България – Стара Загора , Чирпан , Мини Марица изток , Нова Загора , Димитровград , Тополовград  и др.

     Дейността на клуба по пешеходен туризъм се планира в годишни календарни планове, в които има вече утвърдени походи, а така също, съобразно характерните за различните години чествания и бележити годишнини, се планират и нови мероприятия. През месец Март Казанлъшките туристи туристи правят своето традиционно изкачване на връх Шипка по случай националния празник 3 март. Изкачването е изключително силно и набира популярност с всяка измината година все повече млади хора , туристи и ветерани се включват в похода.

 

Календарен план на  Клуба по Пешеходен туризъм за 2017 год.

 

 

 №    

 

         ВИД  ПРОЯВА

 

  ДАТА

 

МЯСТО

 

ОРГАНИЗИРА

 

1

Гр.Казанлък – с.Дълбоки – х.Морулей- гр.Казанлък

14-15.01.2017

 

Средна гора

КПТ

2

 гр.Казанлък- гр.Карлово- хижа Равнец – гр.Карлово - Казанлък

4-5.02.2017

Стара Планина

КПТ

3

 

 гр.Казанлък- гр.Мъглиж- връх Попак- с.Горно изворово

26.02.2017

Стара Планина

КПТ

4

Провеждане на поход за участие в Националния празник 3-ти Март

 

03.03.2017

 

Стара планина

 

КПТ

 

 

5

Казанлък – вр.Столетов-х.Узана(н) –Ясеново-Казанлък

18.03.2017

Стара планина

КПТ

 

6

Казанлък-Кънчево –Асанов Камък – Кънчево - Казанлък

25-26.03.2017

Средна гора

КПТ

 

 

7

Казанлък – с.Кръстевич –

 к-с Бунтовна (н) –х.Средногорец-

с.Каравелово-Казанлък

04.2017

Средна гора

КПТ

8

Казанлък – Гурково- проход Хаинбоаз – хижа Предела(н)- хижа Грамадлива –Кръстец- к-с Дюлята(н)- местност Вътро поле-Саръяр-с.Долно Изворово  -Казанлък

05.2017

 

Стара Планина

КПТ

 

9

Казанлък-х.Кукери(н)-Черни връх-Кресна(н)-Рафтинг -Казанлък

05.2017

Витоша

КПТ

 

10

гр.Казанлък – с.Габарево – х.Соколна - гр.Казанлък

 

05.2017

Стара Планина

КПТ

 

11

Казанлък -  Етъра- Ябълка – Бузлуджа - Казанлък

06.2017

Стара планина

КПТ

12

 

Гр.Казанлък-с.Горно Капиново-хижа Хвойнова поляна – връх Вейката-с.Г.Капиново-гр.Кърджали-гр.Казанлък

06.2017

Родопи

КПТ

 

13

Казанлък – Сопот - х. Добрила-вр. Амбарица (2166)- вр. Малък Купен(2100)- вр.Голям Купен (2169)- вр. Малък Кръстец-  вр. Голям Кръстец (2035)- вр. Костенурката (2035)- вр. Жълтец(2227)-вр.Ботев(2376)(нощувка на заслона или т.с.)-Рай-Паниците - Казанлък

 

07.2017

Стара планина

КПТ

14

Първа част Ком Емине –- хижа Петрохан- Ком -хижа Петрохан(н)с. Лакатник(н)-хижа Лескова(н)-хижа Мургаш(н)- хижа Чавдар(н)-хижа Свещи плаз(н)- хижа Вежен(н)-хижа Козя стена(н)- арката на Троянския проход

 

15-23.07.2017

Стара планина

КПТ

15

Казанлък-София-Черни връх-София-Казанлък

08.2017

 

Витоша

 

КПТ

 

16

Казанлък-Белово-Юндола-х.Христо Смирненски(н)-язовир Белмекен-в.Сунгурличал-в.Безименен-в.Белмекен-х.Белмекен(н)-в.Равни чал-в.Сиври чал-в.Ушите-в.Ибър-в.Каменити чал-в.Ортачал-с.к.Белмекен-Юндола-Белово Казанлък

 

08.2017

Рила

КПТ

 

Втора част КЕ –- арката на Троянски проход - хижа Добрила(н) -връх Ботев(н)-хижа Мазалат(н)- до хижа малка Бузлуджа(н)-хижа Химик(н)-хижа Буковец(н)- изворите на река Камчия(н)-град Котел(н)

05.08.2017 до 13.08.2017

Стара планина

КПТ

 

 Трета част КЕ–- град Котел (н)- върбишкият проход(н)- ришки проход(н)- село Дъскотна(н)- село Топчийско(н)- село Козичено(н)- Поморийски проход(н)- нос Емине, нощувка на Иракли

 

26.08- 3.09.2017

Стара планина

КПТ

 

17

Казанлък-вр.Столетов-х.Узана-х.Мазалат(нощувка)-с.Скобелево-Казанлък

09.2017

Стара планина

КПТ

 

17

С.Антон-седловина Гьола-хижа Планински извори-връх Картала-връх Момин чукар-хижа Момина поляна(н)-м.Петте чучура-връх Тетевенска баба-Атонски превал-Попови гробове-рид Заногата-с.Антон

 

09.2017

Стара планина

КПТ

16

М.Паниците –рид Заногата-вр.Русалийте-хижа Мандра-(н)-Пенчов чукар-връх Малка козя стена-Пенчовско пръскало-вр.Седловец-ВЕЦ Тъжа

 

 

10.2017

Стара планина

КПТ

17

Казанлък-Енина-х.Бузлуджа(н)-гр.Шипка-Казанлък

11.2017

Стара планина

КПТ