История на дружеството / КЛУБ ЗА ТУРИЗЪМ “ЕХО”


За организиран туризъм в Завод 13, по-късно преименуван в “Хидравлика”, а сега “Капрони” - АД, може да се говори от 1958 година. Тогава се изгражда туристическа секция към “Орлово гнездо”. Първи председател е Веселин Велчев, а Минчо Минчев, Васил Скордев и Бончо Калъпов са в ръководството. През този период се организират походи до Стара планина и Средна гора, в който участват членовете на клуба, около 80 – 100 души. По-късно се закупува екипировка от палатки, раници и анураци, които се раздават на желаещите туристи за почивка на планина.
Секцията редовно организира бригади за подпомагане строителството и подържането на почивната станция на “Копаците”. Правят се походи от Ком до Емине /през 1964 година, организиран съвместно с Туристическо дружество”Орлово гнездо”/, из Рила и Пирин, редовно се участвува в градски, окръжни и национални походи.
Секцията подпомага дейността на профсъюзната организация.
През 1968 година започва строителство на скиорска писта и заслон в местността “Копаците”. Всичко това се извършва на доброволни начала, като материалите се осигуряват от предприятието. Две години по-късно по същия начин започва и изграждането на туристически заслон, също там.
През 1972 година се извършва преструктуриране на секцията, като за почетен председател се избира инж.Йордан Лазаров, а за председател - Васил Скордев.
Особено развитие туристическата и спортната дейност имат през следващите години. Секцията развива ски-туризъм, ориентиране и пешеходен туризъм.
Продължават организираните туристически походи съвместно с ученици от СПТУ”Хидравлика”.
След обществените промени през 1989 година, туристическата дейност в предприятието запада. Тогава запалените от идеята учредяват клуб”Ехо” към ТД”Орлово гнездо”, в който членуват около двадесет души. Останалите членове към 2009 година се вливат в новоучреденият клуб по пешеходен туризъм.