История на дружеството


ПОЯВА И РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО”ОРЛОВО ГНЕЗДО” – КАЗАНЛЪК

На 27 август 1895 година и на писателят Алеко Константинов отправя покана към любителите на българската природа да се изкачат на витошкия първенец Черни връх, където точно в 12 часа ще се открие засе......

РЪКОВОДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

1902 година председател: д-р Г.Георгиев подпредседател: Ж. Билдарев 1903 година председател: Григор Пенчев подпредседател: Гатьо Зимнев 1912 година председател: Генчо Стайнов 1922 година......

АЛПИЙСКИ КЛУБ

Според проучванията на змс Сандю Бешев от гр.Пловдив, през 1951 година РСА изпраща Петър Златев в Казанлък и заедно с Христо Турлаков събират няколко младежи и ги завеждат на хижа”Рай&rd......

КЛУБ ЗА ТУРИЗЪМ “АРСЕНАЛ”

Много от специалистите, които идват в Казанлък с преместването на Военната фабрика от София, се занимават с туризъм и поради тази причина през 1929 година във фабриката се изгражда секция по ту......

КЛУБ ЗА ТУРИЗЪМ “ЕХО”

За организиран туризъм в Завод 13, по-късно преименуван в “Хидравлика”, а сега “Капрони” - АД, може да се говори от 1958 година. Тогава се изгражда туристическа секция към &ld......

КЛУБ ЗА СЕМЕЕН ТУРИЗЪМ “ВЪРХЪТ”

Събрали сме се все юнаци със раници, а не с байраци, и зиме, лете крачим ний по родните ни планини. Те ни зареждат с сили нови, затуй сме винаги готови да изоставим равнината и път да хванем към гора......

Нова хижа “Бузлуджа”

През лятото на 1958 година на 200 метра източно от старата, започва строителството на новата хижа”Бузлуджа”. Главен проектант е арх.Джумаков. ЦС на БТС е инвеститор на обекта, а ТД......

Хижа “Бузлуджа”

На 26 май 1931 година с протокол № 14 се взема решение за построяване на хижа, сред величествения Балкан. Правят се постъпки за отпускане на място и с протоколно решение от 28 април 1932 годин......

Хижа “Мара Гидик” / Тъжа /

През 1927 година казанлъшкото юношеско дружество /ЮТС/”Розова долина” е натоварено да се заеме със строежа на планинска хижа, източно от връх Юмрук чал, при изворите на река Тъжа, ......