Управителни органи / Ръководства Клубове


Ръководства на клубове

 

Пешеходен туризъм                                

1.Атанас Борисов Балкански  -  председател        

2.Георги Недев Недев - зам, председател             

3.Георги Жеков Кемалов                      

4.Христо Василев Карагяуров            

5.Цветан Иванов Панов                                            

 

Клуб „Орлица”

1.Динка Колева Георгиева  -  председател                                                

2.Ганка Христова Станчева

3.Пенка Димитрова Димова

 

Ветерани туристи

1.Елена Савова Бозукова -  председател

2.Мария Костадинова Стоянова - зам. председател                                            

3.Марийка Иванова Арабаджиева                                                  

4.Стойчо Иванов Николов                                                

5.Димитър Тачев Топалов                                                                            

 

ВГТП „Ехо”

1.Мариан Иванов Ненков  -  председател                                                        

2.Валентин Василев Узунов                                                         

3.Маргарита Лулчева Дохчева                                                   

4.Пенка Тачева Дързева                                                                

5.Емилия Митева Данчева                                                                   

 

Ориентиране

1.Христо Дечков Ангелов  -  председател                                                          

2.Тончо Иванов Нейчев      

3. Мариана Василева Димитрова 

 

Клуб на „Ученика турист”

1.Емил Миленов Желев  -  председател     

2.Стилиани_Стейси Веселинова Тодорова

3.Селина Мустафа Мустафа                                                         

 

Клуб по туризъм „Бузово кале

1.Филип Костов Филипов - председател

2.Генчо Дамянов Дамянов - секретар                                                           

3.Стоянка Георгиева Райкова

4.Дончо Петров Иванов

5.Костадин Стойков Шинев

 

 Клуб по „Спелеология „  

 1.Пенчо Дончев Пенчев  -  председател

 2.Анатолии Георгиев Джурмански                                         

 3.Кемал Айдън Рамадан