Клубна дейност


Клуб по пешеходен туризъм

Клуба е основан на 24.04.2009 год. на учредително събрание от 42 туристи. Той е естествен продължител и обединител на туристите от разпадналите се Тури......

Вокална група за туристически песни “ЕХО”

Идеята за създаването на вокална група за туристически песни "ЕХО" възниква през 1985г. Същата се сформира по предложение на Кръстьо Петков – секретар на ТД „Бузлуджа” към......

КЛУБ НА ЖЕНИТЕ-ТУРИСТКИ “ОРЛИЦА”

Клубът на жените-туристки”Орлица” е създаден на 18 април 1988 година. Целта на клуба е да се популяризира туристическата дейност сред жените от Общината. Няколко месеца по-късно &nd......

КЛУБ “ВЕТЕРАНИ – ТУРИСТИ”

Цялостната дейност на Клуба на ветераните-туристи към ТД”Орлово гнездо” е продължение на идеята, завещана още от Алеко Константинов и Иван Вазов. ......

Клуб на ученика турист

Преди около 10 години в Казанлък се заражда идеята за сформиране на клуб на ученика турист към ТД „Орлово гнездо“. Целта е била популяризиране на туризма сред учениците в средните и основ......

Клуб по туризъм ”Бузово кале”

На 26.06.1986г. бе поставено началото на организираното туристическо движение в село Бузовград. Учредители на движението са: Теньо Трифонов, Смаил Чуков, Хюсеин Чуков, Филип Филипов, Стефанка Филипов......

КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ

Туристическото ориентиране в съвременният си вид, е движение в местност по начертан на специална карта маршрут, с компас, през определени контролни точки, за възможно найкратко време.&nbs......

КЛУБ ПО СПЕЛЕОЛОГИЯ

В края на месец ноември 1968 г. към ТД”Орлово гнездо” се учредява Пещерен клуб. След провеждане на курс за званието “Пещерняк” на хижа “Бузлуджа”, за първи п......