История на дружеството / ПОЯВА И РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО”ОРЛОВО ГНЕЗДО” – КАЗАНЛЪК


На 27 август 1895 година и на писателят Алеко Константинов отправя покана към любителите на българската природа да се изкачат на витошкия първенец Черни връх, където точно в 12 часа ще се открие заседание за съставяне на клуб на българските туристи. На това заседание под № 71 е записан Стефан А. Радучев и под № 89 – Константин Тенев – и двамата чиновници от Казанлък.

При учредяването на Българския туристически клуб те представили онези казанлъчани, които споделят девиза:”Опознай Родината, за да я обикнеш!”

По това време в Казанлък вече имало редовни туристи. Швейцарецът Жак Фардел – учител по гимнастика в Педагогическото училище – отначало сам, после с дъщеря си Лили, а по-късно и с ученически групи, всяка неделя правел излети из Стара плинана и Средна гора – нещо от което повечето казанлъчани били смаяни. Примерът, обаче се оказал заразителен. Бил последван от група учители и будни граждани като Антон Матев, Владимир Бакалов, Димитър Денков, Генчо Стайнов, Гено Дочев, Теофани Дочева, Стефан Енински.

На 22 юни 1901 година основателят на казанлъшката художествена галерия Иван Енчев – Видьо записва в личния си дневник, че пред ръководството на Ученолюбива дружина “Искра” дал “идея за туристическо дружество”.

Началото на организирано туристическо движение в Казанлък е поставено на 12 май 1902 година, когато се учредява  Туристически клон “Бузлуджа”към Българското туристическо дружество – София с 23 члена. Първият му председател е д-р Г. Георгиев. Подпредседател е Ж. Билдарев, а касиер Гр. Пенчев.

През 1903 година, поради напускането на града от председателя и подпредседателя местата им заемат Гр. Пенчев – учител и Ганьо Зимнев – шивач.

Организацията укрепнала бързо и успяла да развие редовна излетна дейност.

Нейни представители взели участие в Третия туристически събор в Сливен на 25 май 1903 година, в Четвъртия събор /Плевен, 1904 г./ и в Петия събор /Варна, 1905 г./.

През 1906 година, на организираната в италианския град Милано “Всемирна изложба”, казанлъшките туристи изпратили 29 снимки от свои прояви, връх Шипка, празника “Розобер”, изваряване на маслодайни рози и красиви местности.

Казанлъшкият туристически клон “Бузлуджа” просъществувал до края на 1906 година.

През 1912 година туристическата организация в Казанлък е възстановена като самостоятелно дружество, което по предложение на Стефан Енински приема името на легендарните скали под връх “Шипка”, свързани с героизма на българските опълченци през Освободителната война – “Орлово гнездо”. Членовете му са около 30, а за председател е избран хидроинженерът Генчо Стайнов. По този повод бил учреден и излет до връх “Свети Никола” /”Шипка”/.

В края на 1912 година, поради избухването на Балканската война и заминаването на голяма част от членовете на фронта, животът на дружеството замира отново. Това се отнася и за останалите дружества в страната.

През май 1922 год. /протокол № 1/14.05.1922 г./ се организира излет до електроцентралата в дефилето над с.Енина, на който се взема решение за възобновяване на дружеството. Избрано е настоятелство в състав: председател Вл. Бакалов, секретар-касиер Стоян Кеманаджиев, домакин-библиотекар Стефан Маленов. За делегат на Шестия туристически събор в гр.Велико Търново, състоял се на 24.05.1922 година, бил избран Стоян Кеманаджиев.

В периода от 1922 година до 1928 година дружеството провело много излети и походи, залесило една местност около с .Копринка, поело инициативата за залесяване на местността”Тюлбето”. През 1927 г. Общинският съвет в Казанлък предоставил “Тюлбето” за стопанисване от организираните туристи с цел “разхубавяване, залесяване и построяване на туристически дом”. Бил основан и фонд за набиране на средства.

Ал. Орозов отпуснал една стая от помещение, която да бъде обзаведена с 10 легла за нуждите на туристите.

През 1928 год. била уредена туристическа спалня в църковното настоятелство при Новенската църква с 20 легла с отговорник Ем. Мануилов – собственик на санитарен магазин “Здраве”.

1929 година в Държавната военна фабрика се създава и първата туристическа секция при дружеството, която в следващите десетилетия неизменно играе водеща роля в цялостния туристически живот на Казанлък.

На 22 февруари 1931 година в една от учебните стаи на Педагогическото училище се провежда общо годишно събрание, на което се избира ново ръководство: председател – Манол Чернев, секретар – Димитър Венков, домакин – Коста Тенев. Вземат се мерки за подобряване финансовото състояние на дружеството.

На 26 май 1931 година с протокол № 14 се взема решение за построяване на хижа “Бузлуджа”, като се основава и фонд за набиране на средства.

Построена с дарения и безвъзмезден труд от почти цялото казанлъшко гражданство, хижата е открита и осветена при много голяма тържественост на 2 август 1936 г. – деня, в който се отбелязва паметта на загиналите там Хаджидимитрови четници.

Покрай раздвижването и усилията, свързани със строежа на хижа”Бузлуджа”, Туристическо дружество “Орлово гнездо” се развива и укрепва. Докато в началото на 1931 година членовете на дружеството са около 30, в края на същата година стават 70, а през 1936 година са вече 276. Освен редовните излети до околностите на Казанлък, организирани групи пътуват все по-често към планините на цяла България.

На 28 ноември 1932 година към дружеството се учредява ски-секция. Следва уреждане на ски-излети, състезания, обучение на начинаещи скиори.

През периода 1931 – 1934 година казанлъшките туристи извършват цялостно залесяване на “Тюлбето”.

Тридесетте години са периодът, в който ТД”Орлово гнездо” подържа особено активни контакти със сродни организации като Ловното дружество, Дружество “Емануил Манолов”, Ученолибива дружина “Искра” и пълноценно участва в цялостния обществен живот на Казанлък.

Поради избухването на Втората световна война и размирната политическа обстановка в България, се въвежда забрана за свободно движение из планините. Туристическото движение замира. Практически спира дейността и на казанлъшкото туристическо дружество.

След промяната на обществено-политическата система през 1944 година пред туризма се поставят нови задачи. Основната цел е той да се превърне в масово народно движение и държавата започва да влага все повече усилия и средства за постигането й.

Непосредствено след 9 септември 1944 година настоятелството на ТД”Орлово гнездо” се преустройва, като за председател е избран Димитър Венков, а за секретар Миланка Щерева. Първите задачи на новото настоятелство са възстановяването на занемарената хижа “Бузлуджа” и заздравяването на организацията. Още в началото на 1945 година хижата е ремонтирана и наново обзаведена.

Следва период на няколко реорганизации, наложени “отгоре”.

На 14 юни 1945 година става обединение между ТД”Орлово гнездо” и Юношесткия туристически клон “Розова долина” – ЮТС, основан в Казанлък през 1911 година. Новата организация приема да се ръководи от Устава на БТС, преименуван в “Народен туристически съюз”, като запази името си “Орлово гнездо”. В ръководството са избрани по равен брой членове от двете организации, при пълно равенство на правата и задълженията. -

от дружество”Орлово гнездо”:

председател Д. Венков,

секретар Миланка Щерева,

касиер Коста Белов,

домакин Хр.Турлаков;

от дружество “Розова долина”:

пом.председател Георги Лязов,

пом.секретар Мара Голева,

пом.касиер Василка Владкова,

пом.домакин Веселин Велчев

През 1946 година ТД”Орлово гнездо” става член на новосъздадения Околийски спортен съвет. С Окръжно № 8 от м.юни 1946 год. Централното настоятелство на БТС поставя въпроса за сливане на Туристическото дружество с Дружеството за спорт и гимнастика и Колоездачното дружество. Свиква се извънредно общо събрание на 19 юни 1946 година, на което членовете единодушно се противопоставят. Това становище е изказано и пред Туристическия събор в гр.Пловдив, но въпреки неговата основателност, не било възприето. Под натиска на Централното настоятелство, ръководството на “Орлово гнездо” било принудено да свика Извънредно общо събрание, да даде отчет и да подаде оставка. Това извънредно събрание, състояло се на 10 февруари 1947 година в присъствието на малък брой членове, решило сливането. Създава се държавен орган за физкултура и спорт, като туристическите дружества образуват секции към околийските комитети.

Организират се масови походи и излети. Изгражда се чудесен доброволен туристически актив от водачи.

През 1953 година се провежда Първият републикански поход от връх Ком до нос Емине, в който участва и Г. Гавазов от ТД”Орлово гнездо” – Казанлък. Във втория републикански шампионат по ориентиране около гр.Берковица през 1956 година участва и казанлъчанинът Минчо Хр.Минчев.

Ярки пропагандатори на туристическите идеи от 1948 година до 1956 година са учителите Стефан Славов, Матей Райнов, Нено Ненов, Койчо Цанев, Марин Кандов, Димитър Димитров и много други. В предприятията и учрежденията, израстват туристически кадри, които активно помагат на ръководствата по места за организиране отдиха на трудещите се, а именно: Надежда Попова, Христо Турлаков, Веселин Велчев, Минчо Минчев, Никола Стайков, Стефан Тотев, Недялка Цветкова, Георги Недев.

На 28 и 29 декември 1957 година се състоял Учредителен конгрес  на БТС и същият бива възстановен.

През периода от 1957 год. до 1965 год. се провеждат редица походи: масово участие в Републикански туристически събор “Юндола” – 170 участници, 12-дневен ученически поход с ръководител учителя по география Славов, в Рила и Пирин, походи до връх Мазалат, връх Ботев, хижа Партизанска, хижа Тъжа. В предприятията и учрежденията, в учебните заведения кипи трескава организаторска работа за изграждане на туристически секции и оглавяването им от изпитани и всеотдайни кадри. В почивните дни започва организирането на излети, походи и надпревари сред природата. Освен традиционните еднодневни излизания, все повече туристи отправят поглед към високите планини – Рила, Пирин, Родопите. Започва изграждането на клубове и секции по интереси – като такива по колотуризъм, воден туризъм, скитуризъм, алпинизъм, ориентиране, пещерно дело. Заслуга за подема и многостранната дейност в ТД”Орлово гнездо” имат туристическите кадри, работили след 1957 година като Иван Търпанов, Минчо Миладинов, Делка Бобчева, Йовка Казанджиева, Сийка Павлова, Люба Попова, Тотка Стефанова, Костадинка Карагьозова, Стойчо Якимов, Теньо Стойчев, Христо Чорбаджийски, Христо Дундов, Дончо Атанасов, Симеон Стайковски, Иванка Тотева, Надежда Попова, Ганчо Търничански, Георги Раднев, Георги Георгиев, Васил Кърпачев, Георги Гавазов, Любен Петров, Васил Скордев, Мария Караколева, Дафина Гъдева.

През 60-те и 70-те години, ТД”Орлово гнездо” укрепва организационно и кадрово, израства и печели влияние в организираните масови туристически и спортни прояви.

Туристическата организация в гр.Казанлък умело ръководи своя актив, благодарение на амбицията и всеотдайността в народополезното дело на секретарите на дружеството Иван Гороломов, Крум Йонов, Васил Безлов, Тотьо Тотев, както и на председателите Марин Армейков, Пано Козаров, Иван Кунчев.

През месец май 1977 година , в чест на 75 години от основаването на ТД”Орлово гнездо” гр. Казанлък, за активна и дългогодишна народополезна дейност, дружеството е наградено с орден”Кирил и Методий” – ІІ степен. Това е високо признание за всеотдайността в работата на няколко поколения туристически кадри, активисти и симпатизанти от гр.Казанлък.

Масовизирането на туристическото дружество през 80-те години продължава. Изграждат се нови туристически секции по месторабота, в учебните заведения и по местоживеене. Дружеството осъществява своята народополезна дейност за повишаване на физическата активност и дееспособност на населението сред всички социални групи. Широк размах в своята дейност имат учреденият Клуб на ветераните-туристи, Клубът на жените-туристки”Орлица”, Клубът за семеен туризъм “Върхът”, клубовете на водача, Клубът за защита на природата и др.

ТД”Орлово гнездо” развива всички видове дейности и спортове, практикувани в системата на БТС. Изградени са и активно работят 12 клуба с над 600 активисти и спортисти. В организираните ежегодни прегледи на масовия туризъм и масовите спортно-състезателни форми и движения, съветите по туризъм и туристическите секции организират традиционни празници, събори, походи, излети, тържества и екскурзии до природни и исторически забележителности, до интересни обекти от движенията”Опознай Родината”, “Опознай родния край”, “Покорител на планинските първенци” и други инициативи. Спортно-туристическата и маршрутно-излетната дейности се радват на положително отношение, като ръководителите в предприятия, учреждения и учебни заведения ги възприемат като държавна политика за укрепване здравето, жизнеността и дълголетието на нацията. Чрез формите и средствата на туристическата практика се осъществява възпитателният процес в учебните заведения. С ускорен старт в системното практикуване на туризма навлизат децата от детските заведения, като показателен е примерът с ЦДГ”Славейче”, в която туризмът е внедрен в ежедневния двигателен режим на децата. Осъществява се залесителна и природозащитна дейност, поемат се шефства за стопанисване на природни и исторически забележителности, правят се организирани биваци по туристическите маршрути в района, полага се нова и се опреснява старата маркировка по маршрутите, водещи до билната маркировка в Стара планина и Средна гора.

Амбициозно работят за повишаване общофизическата си и специална подготовка, както и за повишаване на спортното майсторство, членовете на алпийския клуб, ориентировачите и пещерняците. Осъществени са алпийски експедиции във Високите Татри, в Австрия и Франция.

През 1981 година туристическите хижи на връх Бузлуджа са основно реконструирани и отварят широко врати, за да приютят туристи, туристически групи от страната и чужбина. В летните месеци преминават 3 групи за екскурзионна почивка. Хижа “Бузлуджа” приема и чуждестранни туристи от Международния маршрут на дружбата от гр.Айзенах – Германия до нос Емине.

1982 година в чест на 80-годишния юбилей на дружеството, се реализира графичен знак на дружеството. Същия изобразява орел в статично положение. Триъгълниците, които образуват тялото на торела символизират планински масиви и върхове и въвеждат знака в темата на туризма и историческото “Орлово гнездо” на връх “Шипка”. Автор на графичния знак на ТД”Орлово гнездо” е Стоян Николов, носител на орден “Кирил и Методий”- първа степен.

През 1985 година в разгара на спортно-туристическата зима, с финансовата помощ и съдействие на директорите на ОЗ”Фридрих Енгелс” и НИТИ, с помощта на туристическия  актив на дружеството, в района на връх Бузлуджа започна изграждането на ски-база, която през годините се превърна в любимо място за отдих, спорт и туризъм.

За осъществен принос в масовизирането на туризма и туристическите спортове и постигнати високи и трайни резултати в първия етап от Седмата Републиканска спартакиада през 1985 година, на ТД”Орлово гнездо” гр.Казанлък се присъжда преходното знаме на Централния съвет на БТС за “Туристическо дружество – национален първенец в сестемата на БТС с население над 40 хиляди жители”.

Промените в административното и териториално устройство на страната, поставят пред туристическите организации въпроса за обхващане населението на територията на общините.

На 25 април 1984 година се изгражда Общински съвет на БТС в гр.Казанлък, който се оглавява от Петър Ковачев. Изградената организационна структура има за цел да създава условия и предпоставки за разширяване влиянието на БТС сред населението от съставните села на Общината. Провеждат се последователно на 26 март 1985 и през месец април 1987 година конференции, които избират ръководства на Общинския съвет на БТС, председателствани съответно от Петко Петков и Валентин Спасов. През този период се възстановява ТД”Добри Карталов” - гр.Шипка, изгражда се ТД”Бузлуджа” на територията на ОЗ”Фридрих Енгелс”, както и ТД”Бузово кале”- с.Бузовград. Годините показаха, че тази изкуствено наложена структура не е удачна. В началото на 90-те години ТД”Орлово гнездо” остана основната организационна единица, която осъществява туризма и туристическите спортове сред населението на община Казанлък.

Съществен принос за утвърждаване и разширяване традициите в дейността на дружеството в този период имат обществените кадри и туристически актив като: Андрей Паскалев, Филип Филипов, Мария Петрова, Ана Панчеревска, Ради Милев, Иван Сотиров, Кръстьо Петков, Неделчо Кръстев, Румен Делийски, Дочо и Николина Богданови, Димитър Каратерзиев, Димитър Чавдаров, Крум Бошнаков, Иван Иванов, Слави Хъдев, Николай Нечев, Васил Скордев, Иван Ганчев, Георги Цанев, Христо Карагяуров, Борис Дончев, Милко Станев, Пламена Спасова, Соня Дамянов, Валентин Узунов, Костадин Старчев, Димитър Моллов, Янко Христов, Иван Нейков, д-р Антоний Бозуков, Валентин Спасов, Радостина Вълкова, Дафина Гъдева, Атанас Тошков.

Съществен е приносът на членовете на Бюрото на дружеството, както и членовете на клубните ръководства и тези на съветниците по туризъм в предприятия, учреждения, учебни заведения и в съставните села на Общината.

Това е един от най-успешните периоди в историята на дружеството и заслугата за това е преди всичко на секретаря на дружеството Слави Пашов, на председателите Петър Ковачев и Ради Червенков, на председателите на клубове Дафина Гъдева, Христина Банова, Христо Ангелов, Пенчо Дончев, Васа Карастоянова, Стоян Славов, Сава Катрафилов, Дечко Бакоев и други.

Разбира се, всичко което ТД”Орлово гнездо” постигна през този съзидателен период в своето развитие се дължеше и на голямата грижа и отношение по проблемите на туризма и туристическите спортове от страна на кмета на община Казанлък Станчо Коев – дългогодишен деятел на туризма – и неговите екипи, работили през годините.

След 1989 година в България се развиват необратими и по принцип демократични процеси, предизвикани от смяната на съществуващата политическа и икономическа системи. Годините на прехода, който впрочем още не е завършил, са свързани с огромни сътресения в общественото пространство.

Ожесточените политически борби, науспешните опити за приватизация, грубите грешки в икономическата реформа, смущаващите мащаби на корупцията, закриването на много производства, предприятия и учреждения. Все по-нарастващата безработица и абдикацията на държавата от редица социални сфери предизвикват тежка икономическа и духовна криза.  

Тази криза не отминава и туристическата организация. През 1992 година многохилядният туристически актив от всички краища на страната протестира против проектозакона “Лучников” за закриване на обществените организации, включително и БТС, като казионни. В резултат на здравия разум и активните протесни действия, БТС запазва своята самостоятелност, но загубва икономическата помощ и подкрепа на държавата. Всичко това се отразява пряко на маршрутно-излетната, походната, клубната дейност и най-вече на стопанисването на туристическата база.

Рязко намелелите приходи от туристи в двете хижи на връх Бузлуджа налага да бъдат освободени служители и да се оптимизират задълженията на останалите. Фактически от началото на демократичните процеси, дружество “Орлово гнездо” преминава на пълна самоиздръжка. От това произтичат и сериозните проблеми между ръководството на дружеството и някои клубни ръководства и активисти. Бюджетът на дружествените клубове за тяхната дейност не може да се гарантира, поради крайно намалената стопанска дейност.

Многократно на заседания на Управителния съвет са обсъждани мерки за съхранение на туристическия актив, кадри и база. Зачестяват набезите на крадци към туристическата база. Това предопределя и решението за отдаване под аренда за 3 години на малка и голяма хижи “Бузлуджа”. Навременното управленско решение финансово спасява дружеството от фалит и ликвидация.

Липсата на елементарен финансов ресурс за издръжка на дружествената и клубната дейност принуждава УС на дружеството да остави в календарните планове традиционни общински и клубни прояви, които да подържат огъня сред туристическия актив и да напомнят на жителите на Общината, че въпреки големите трудности и недоимък, туристическото движение устоява на превратностите на времето. Става наложително да се търсят спонсори, да се сключват договори, да се извършват дейности на високодостъпни обекти, да се организира концертна дейност.

Въпреки финансовите проблеми на ТД”Орлово гнездо” и неработеща икономика в Общината от 1990 година до 1997 година – в продължение на 8 години – ТД”Орлово гнездо” е несменяем домакин на Републиканския преглед-събор на туристическите сръчности и умения край язовир Копринка. Традиционно дружеството провежда в района на върховете Бузлуджа и Бедек туристически събори по случай Деня на туризма, многолъчев поход “По пътя на Освободителите”, в чест на 3 март, и ежегоден преглед с децата от детските заведения, по случай Деня на детето.

От 1999 година организираният регионален фестивал на туристическата и патриотична песен “Прекрасна си Мила Родино” привлича хорови състави от различни краища на страната.

През месец октомври 1994 година казанлъшки туристи стъпиха на връх “Митикас” в планината Олимп, Гърция.

Съвместно с алпийския клуб и всеотдайния труд на алпинистите е построена алпийска катерачна стена в СПТУ”Хидравлика”.

От 20 до 22 септември 1996 година в град Казанлък се провежда 44 конгрес-събор на БТС. В подготовката на конгреса и проявите по събора активно участие вземат всички организирани туристи. Това домакинство е и признание на ръководството на Съюзния съвет на БТС, за активната и народополезна дейност, която развива ТД”Орлово гнездо”.

Периодът на демократичните промени съвпада и с промени в ръководството на дружеството, същото се ръководи от председател – Слави Пашов и секретар – Кръстьо Петков.

През този период част от членовете на алпийския клуб се регистрират в съда като сдружение с нестопанска цел “Алпийски туристически клуб Казанлък”, във връзка с лицензирането му към Комитета за младежта и спорта. С този си акт, като самостоятелно юридическо лице, клубът излиза от организационната структура на дружеството. Същият може да участвува в дейността на дружеството като колективен член при спазване изискванията на Устава. Клубът основно се занимава със спортно катерене, алпинизъм, колотуризъм. След този акт на членовете на Алпийски туристически клуб се изгражда Алпийски клуб “Триглав”.

С публикуване на Закона на юридическите лица с нестопанска цел, ТД”Орлово гнездо” изработи, обсъди и прие нов Устав на дружеството, отговарящ на изискванията на Закона и регламентиращ дейността му в новите условия.

Изминалите 13 години на преход са поредните тежки години във вековната история на ТД”Орлово гнездо”. Те са голямото предизвикателство към ръководствата на дружеството и клубовете за съхранение и развитие на туризма като социално, икономическо и културно явление, като крепител на родолюбивите и демократични традиции на българският народ. Казанлъшката туристическа общественост има амбицията и решимостта, с воля и добронамереност, да съхрани своето верую и го предаде на бъдещите поколения.