Актуално / НАРОДНИ ТРАДИЦИИ ПО БАБИНДЕН


НАРОДНИ ТРАДИЦИИ ПО БАБИНДЕН

НАРОДНИ ТРАДИЦИИ ПО БАБИНДЕН

 

Ние членовете на клуб Туристи ветерани при ТД „Орлово гнездо“-Казанлък повече от две години работим по мотото „Минало, традиции, обичаи“. И тази година останахме верни на това мото. На 21.01.2019г. отбелязахме последния от „водните“ празници, който се празнува в цяла България. Чисто женски празник. Бабинден е свързан с родилните обичаи. Обредността през този ден е подчинена главно на желанието да се засвидетелстват почит и уважение към възрастните жени, които са „бабували“ на родилките. От там идва и названието му – Бабинден.

За да изпълним обичая, както трябва, набавихме всичко необходимо – кукла бебе за изкъпването, менче с вода и китка здравец вързана с мартеница, хавлия и сапун за измиване ръцете на бабата, а също и даровете за нея – хавлия, вълнени чорапи, престилка.

Наша баба беше Мария Русева, която има автентична народна носия. Преди да я посрещнем Елена Бозукова  прочете информация, как се празнува този ден в нашата страна. След като посрещнахме бабата следвахме реда на обичая – изкъпване на бебето – този обряд е свързан с водата и нейната очистителна сила. На стълбите пред импровизирания дом на бабата, измихме й ръцете, а тя разпръсна вода с думите като подскачаше „Да рипнат децата и да станат бели и червени! Колкото капки, толкоз берекет и здраве!“ После тя ни покани в дома си, а ние я дарихме с печено пиле, питка, баница и вино. Изрекоха се много наричания свързани с обичая и повечето имаха закачлив символичен смисъл.

След като хапнахме от богатата трапеза, Тотка Цанева запя и всички се хванахме на хорото, което се водеше от бабата. Със закачки и подмятания към присъстващите на празника мъже, завърши този народен обичай – Бабинден.

 

Елена Бозукова -

председател на клуб Туристи ветерани

при ТД „Орлово гнездо“- Казанлък